Personal&Family Project

Un programa per a l'educació integral dels alumnes que desenvolupa el col·legi i lidera cada família. 
Fortaleses per ser feliç i construir un món millor. 

(II) La preocupació pels altres i el compromís


El segon punt clau del Personal &Family Project es concreta en el convenciment de que la millora del món s'aconsegueix millorant, en primer lloc, la vida de les persones que tenim al nostre voltant.

Per motivar i orientar la cura dels altres, els alumnes poden guiar-se per les 14 acciones caritatives representades a les obres de misericòrdia que Jesucrist ens va proposar. A més, aquestes es vinculen amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de la ONU.

D'aquesta manera, els alumnes poden conèixer —des d'una perspectiva solidària—alguns dels grans problemes que afecten a la humanitat: immigració, fam, pobresa, educació, etc. A més s'integren al currículum de les assignatures i activitats escolars. 


(I) Model Airiss


El Model Airiss és un dels tres eixos que vertebren el Personal&Family Project.

Aquest model emmarca 6 fortaleses internes per créixer i ser feliços als segle XXI. Cada fortalesa articula —des d'un vessant ètic i psicològic—, les qualitats, capacitats i virtuts humanes que es fonamenten en una visió cristiana de la vida. 

Cada trimestre es treballen especialment dues de les sis fortaleses. D'aquesta manera, al llarg d'un curs escolar complet es treballen totes sis fortaleses. 


El projecte trimestral

Cada trimestre, el Personal&Family Project ofereix als tutors/es i famílies una proposta de treball per als alumnes, que desenvolupa dues de les 6 fortaleses. Tot aquest treball s'organitza al voltant d'un tema d'interès social que queda recollit a un quadern d'aprenentatge de la classe amb diversos materials i activitats. 

-Temes primer trimestre: (EPRI) Servei i ajuda als altres, Immigració, etc., (ESO) Diversitat de cultures i religions, altruisme i voluntariat, etc., (BATX) Refugiats, drogoaddicció, etc.
-Temes segon trimestre: (EPRI) Reciclatge i sostenibilitat, paper de l'educació, etc., (ESO) Pobresa en el món, addiccions, etc., (BATX) Justícia i llibertat, valor de la vida, etc. 
-Temes tercer trimestre: (EPRI) Paz en el món, dignitat de les persones grans, etc., (ESO) Canvi climàtic, diàleg i no violència, etc., (BATX) Ètnies i organitzacions socials justes, transcendència, etc.

(III) La metodologia didàctica


La metodologia didàctica —tercer i últim punt del projecte—es basa en la cooperació i reflexió dels alumnes perquè pugin integrar amb profunditat i de manera personal les diverses fortaleses a la seva vida quotidiana.

La majoria de les activitats utilitzen rutines que permeten fer visible el pensament dels alumnes: del seu interior la voluntad de millorar i de crèixer com a persona, la sensibilització necessària per mirar els alrtes amb estima i descobrir allò en el que els poden ajudar.

A més, els alumnes treballen habitualment en grups cooperatius per facilitar el tractament dels diversos temes de fons i que s'ajudin i aconsellin entre ells. 


Personal&Family Project