Memòria anual | Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Memòria

Anualment, Institució Familiar d'Educació publica la seva memòria anual,
que recull les activitats més destacades que ha portat a terme la Institució durant l'exercici, així com alguns dels resultats obtinguts.

Memòria 2022-2023

Memòria 2022-2023

Aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes.

Extracte de l'editorial de Pere Amat, President de la Institució:

El curs 22-23 ha estat marcat per canvis significatius a la Institució Familiar d’Educació. Pel que fa a la direcció, s’ha produït el relleu de la Teresa Martínez en favor de Joaquin Juan Torres Lacambra. Vull començar donant les gràcies a qui ha portat el timó de la Institució durant els darrers 8 anys. Gràcies, Teresa, per la teva entrega i dedicació. Per acompanyar sempre amb encert i expertesa les nostres escoles.

Al nou director general, Joaquin Juan Torres Lacambra, també gràcies. Per la il·lusió i valentia en acceptar aquest repte. I força per mantenir ferm el rumb de la Institució, siguin o no tranquil·les les aigües del futur.

La Institució afronta una nova etapa i ho fa des d’una nova seu. Gràcies a la venda de les oficines antigues a Barcelona, s’ha pogut construir un nou edifici a Mirasol. L’espai, que ha estat concebut per afavorir l’agilitat i fluïdesa del treball cooperatiu entre la Institució i les escoles, fa vida el principi que els serveis centrals som al costat dels col·legis i que estem a la seva disposició.

(...)

MÉS INFORMACIÓ