Memòria

Anualment, Institució Familiar d'Educació publica la seva memòria anual,
que recull les activitats més destacades que ha portat a terme la Institució durant l'exercici, així com alguns dels resultats obtinguts.

Memòria 2018

Aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes.

Extracte de l'editorial de Joan Gallostra, President de la Institució:

Una proposta, fonamentada en l’humanisme cristià i l’acompanyament personalitzat a cada alumne i cada família, que respon de manera innovadora, estructurada i compromesa als grans reptes que avui afronta la societat. Per confirmar-ho us animo a repassar les dades més significatives d’aquesta memòria, espero que us agradi.

Emprenem el 2019 amb optimisme i il·lusió. Som pocs mesos abans de la celebració del 50è Aniversari de la Institució, el proper 2 d’octubre s’acompliran cinquanta anys des que l’any 1969 es col·loqués la darrera pedra de La Farga. Han passat uns quants anys i considero que la nostra proposta educativa és més viva que mai.

Voldria acabar aquestes línies agraint sincerament el compromís i la feina ben feta de totes les persones que formen part de la Institució. Sense la implicació i l’esforç de cada un d’ells cap de les xifres que exposem a continuació no serien possibles i, per això, hem d’agrair-los, la seva inestimable contribució.


MÉS INFORMACIÓ