Memòria anual | Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Memòria

Anualment, Institució Familiar d'Educació publica la seva memòria anual,
que recull les activitats més destacades que ha portat a terme la Institució durant l'exercici, així com alguns dels resultats obtinguts.

Memòria 2021-2022

Memòria 2021-2022

Aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes.

Extracte de l'editorial de Pere Amat, President de la Institució:

És un plaer adreçar-me a vosaltres en aquest editorial i les primeres paraules que voldria expressar són d’agraïment, servei i compromís. Agraïment al meu predecessor i anterior president, Joan Gallostra, per tots els anys de dedicació incansable a la Institució i per la gran feina realitzada. En una època tan convulsa a tots els nivells: polític, social, econòmic, sanitari… ha dirigit amb èxit l’entitat i sens dubte és un exemple a seguir. També el meu agraïment a totes aquelles persones que han decidit acompanyar-me en aquest nou i apassionant trajecte.

Servei, perquè la pròpia Institució i les escoles no s’entendrien sense l’esperit de servei tan propi del nostre ideari que impregna el treball ordinari de tots els que en formen part.

MÉS INFORMACIÓ