Memòria

Anualment, Institució Familiar d'Educació publica la seva memòria anual,
que recull les activitats més destacades que ha portat a terme la Institució durant l'exercici, així com alguns dels resultats obtinguts.

Memòria 2021

Aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes.

Extracte de l'editorial de Joan Gallostra, President de la Institució:

Després d’un any especialment difícil, ens preparem per afrontar un futur ple de reptes, però també d’oportunitats que, de ben segur, ens ajudaran a consolidar la nostra missió com a entitat educativa que es fonamenta en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada a cada alumne i cada família.

L’esclat de la pandèmia de la COVID-19 va suposar una crisi sanitària, social i econòmica a nivell mundial sense precedents que va afectar al conjunt de la ciutadania i on el nostre sector no va resultar aliè. El tancament de les escoles i la finalització de les classes presencials en el mes de març, van condicionar la nostra activitat. Des del primer moment, les escoles i els equips docents es van adaptar per a continuar l’acompanyament educatiu durant el període de confinament. La implicació i el gran treball de tot el personal de la Institució per adaptar-se a les noves circumstàncies ha estat encomiable, demostrant que allò que veritablement determina l’excel·lència d’un projecte educatiu és la bona feina de les persones que en formen part.

MÉS INFORMACIÓ