Competència global

L’educació pot ser un gran motor de canvi per millorar el món. Per aconseguir-ho, ha d’estar orientada a crear líders 
que siguin capaços de conviure, comunicar-se i d’inspirar als altres


Inspiring Others

Llegir, parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia, aprendre dels altres, obrir-se a les diferents mentalitats i saber dialogar amb tothom, juntament amb una bona formació humanista es converteixen en una necessitat per a l’aprenentatge.

Les eines tecnològiques, imprescindibles per a moltes de les activitats de la vida quotidiana, són una oportunitat per afavorir l’aprenentatge, però han d’anar acompanyades d’una bona metodologia i una formació adient.

L’humanisme fet vida a la cultura, l’esport, la música, el teatre o l’art, representen àmbits de comunicació i inspiració importants.

Plurilingüisme

Objectiu: consolidar un projecte plurilingüe de qualitat.

Eines bàsiques: formació del professorat (English for teachers); projecte plurilingüe (Hooray projecte d’infantil; projecte d’anglès global a l’escola; BAT Dual); projecte internacional (intercanvis, estades a l’estranger, etc); proves externes per als alumnes.

MÉS INFORMACIÓ

Comunicació

Objectiu: integrar de manera eficaç la comunicació oral i escrita al currículum; consolidar el projecte lector al voltant d’una educació humanista.

Eines bàsiques: formació del professorat; projecte d’oratòria i debat; recursos bibliogràfics (biblioteques, etc.); un projecte de comunicació escrita; projecte QH de lectura.

STEM i competència digital

Objectiu: Fomentar l’interès pels continguts i les professions STEM; integrar de manera eficaç i transversal la competència digital al currículum.

Eines bàsiques: formació del professorat i de les famílies; metodologies adequades a cada edat, i dotació tecnològica necessària (dispositius electrònics, plataforma digital i aplicatius didàctics adients); projecte Connecta+; projecte de robòtica.


Sensibilitat artística i esport

Objectiu: oferir als alumnes l’oportunitat d’educar la seva sensibilitat artística i de practicar activitats esportives. Fomentar la contemplació de la bellesa i els hàbits de vida saludable.

Eines bàsiques: activitats i programes culturals, artístic i esportius diversos, tant curriculars com extracurriculars.

Competència global