Capellania|Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Capellania

La nostra proposta educativa s’inspira en un sentit cristià de la persona, del món i de la societat, respectant sempre la llibertat personal de cadascú. 

Els serveis que presten les Capellanies de les nostres escoles estan a disposició dels pares i mares, professorat, personal no docent, alumnes i Alumni que formen part de la Institució. 

L'atenció espiritual està encomanada a la Prelatura de lOpus Dei.

Capellania