Orientats a la millora

Orientats a la millora

Net Promotor Score (NPS)

Amb l'objectiu de continuar treballant per a la millora continua, aquest curs 2022-2023 s’ha dut a terme un Net Promotor Score (NPS).


El Net Promotor Score es tracta d’una eina d'anàlisi que va néixer per mesurar la satisfacció i el grau de fidelitat dels clients d’una empresa o usuaris d’un servei. Sabem que una escola és diferent a una empresa tecnològica, de venda de productes o subscripció a un servei. Per aquest motiu, vam fer una adaptació de la metodologia NPS – com fan també les universitats o altres entitats educatives.

En què consisteix?

Segons la metodologia de l’NPS, la puntuació que s’obté permet categoritzar els participants de la següent manera:

  • Promotors (9 o 10). El seu nivell de satisfacció és alt i, per tant, acostumen a recomanar l’escola.
  • Passius (7 o 8). El nivell de satisfacció és correcte i poden recomanar l’escola però en un grau inferior
  • Detractors (0 i 6). No estan del tot satisfets amb l’escola o directament insatisfets

El percentatge NPS és el resultat de restar el percentatge de detractors al percentatge de promotors.

Les paraules “passius, detractors o promotors”  no s’ajusten a la realitat d’una escola. Segurament, una mare o un pare que ens puntua amb 6 no se sentirà detractor ni passiu amb un 8, però hem preferit ser fidels a la terminologia per aprendre d’ella i orientar-nos a la millora de les escoles.

Més enllà del resultat, la lectura atenta de totes les respostes ens ajudarà a concretar fites de millora. A més, l’objectiu és convertir l’NPS en un sistema d’escolta activa que es repeteixi any rere any per intentar millorar la satisfacció de famílies, docents i alumnes.