English Project | Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

English project

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a la Institució , hem deixat de veure l'anglès com una assignatura  
per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...

Anglès: oratòria i interpretació

 Anglès: oratòria i interpretació


Potser el primer indicador d'èxit és poder comunicar-se oralment en contextos acadèmics, laborals i culturals al voltant del món. És per això que a la Institució apostem per treballar l'oratòria i interpretació en anglès

Durant el curs, els alumnes de Primària i ESO preparen diferents festivals i espectacles en anglès (musicals, Festivals de Cine...), que després representen davant les famílies i la resta d'estudiants. A través d'aquestes activitats interdisciplinàries, els alumnes tenen l'oportunitat de gaudir de la interpretació i la música en anglès, treballant especialment l'entonació, pronunciació i fluïdesa a l'hora de parlar l'idioma.

Llenguatge oral

Llenguatge oral


Tal i com s'expressa en el Currículum d'Educació Infantil "L'adquisició i el perfeccionament progressiu del llenguatge oral és la fita principal del desenvolupament dels nens d'aquest cicle". És per això que donem gran importància a la la llengua oral: la conversa, els relats, l'expressió dels sentiments, l'explicació de memòries, les endevinalles, etc. 

La llengua oral és la base de tots els aprenentatges, no tan sols de l'aprenentatge de la lectoescriptura, sinó també dels aprenentatges matemàtics, emocionals, etc. Cal ajudar els nens a posar paraula a tots els seus descobriments potenciant al màxim el diàleg i la conversa i establint una relació afectiva-positiva entre el nen i la persona adulta, i entre els mateixos companys. Per a potenciar l'oralitat és necessari que els nens no siguin només receptors, sinó que també s'afavoreixi la parla en un context distès i de respecte.


Hooray!


El projecte Hooray s’aplica a totes les aules d’Educació Infantil per tal d’oferir als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d’immersió total d’aprenentatge multisensorial, fonamentat en el mètode anomenat “active learning”. Treballem l’anglès doncs, de manera visual, auditiva, a través del tacte, del gust, com també l’expressió corporal i el moviment.

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des dels nostres centres, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

Des de ben petits

Des de ben petits


A la Institució Familiar d'Educació som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

A les nostres escoles els nens i nenes de 0 a 1 anys gaudeixen i aprenen l'anglès a traves d'un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l'assoliment del vocabulari, sons i llenguatge. D'aquesta manera tenen un contacte continu amb l'anglès, el català i el castellà.

Continuitat: CLIL. Professorat nadiu

Continuitat: CLIL. Professorat nadiu


Projecte CLIL 
El projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) s’inicia amb els alumnes d’Educació Infantil i continua al llarg de l’Educació Primària amb l’oferta d’assignatures en anglès com les Science, Geography... 

Professorat nadiu & speaking 
La conversa és una eina fonamental per a millorar l’aprenentatge de l’anglès. Per tal que els alumnes des de ben petits puguin progressar en aquest aspecte, desenvolupem un programa d’auxiliars de conversa nadius amb l’objectiu de reforçar el vocabulari i les estructures gramaticals apreses a la classe d’anglès.

L'anglès en xifres

L'anglès en xifres


Apostar decididament per un aprenentatge instrumental de la llengua exigeix deixar de veure l'anglès només com una assignatura, per fer que esdevingui vehicle natural de comunicació en algunes de les relacions ordinàries de l'escola: altres assignatures, presentacions, publicacions, etc. 

Per aquest motiu, a les nostres escoles apliquem diversos programes  i projectes per facilitar progressivament l'adquisició de l'anglès. 


MÉS INFORMACIÓ

Títols oficials

Títols oficials


EOI i Cambridge
Des del departament de llengües estrangeres de tots els col·legis, s’anima i es prepara l’alumnat per participar en els exàmens de l’Escola Oficial d’Idioma (EOI) i de Cambridge ESOL. Prop del 90% del nostre l’alumnat supera les proves i obté els certificats de nivell intermedi i de nivell avançat, de gran utilitat pel seu reconeixement internacional.  

Oxford
Diversos centres de la Institució han rebut l’acreditació de la Universitat d’Oxford com a centre examinador oficial de les proves Oxford Test Of English, que inclou una avaluació de cada una de les quatre àrees d’aprenentatge de l’anglès: reading, listening, writing and speaking.

L'anglès

L'anglès

Apostar decididament per un aprenentatge instrumental de la llengua exigeix deixar de veure l’anglès només com una assignatura, per fer que esdevingui vehicle natural de comunicació en algunes de les relacions ordinàries de l’escola: altres assignatures, presentacions, publicacions, etc. 

L’anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida quotidiana: a les escoles de la Institució apliquem diversos programes i projectes per facilitar progressivament l’adquisició de l’idioma. Continuant amb la dinàmica d’ensenyament de la llengua estrangera, les iniciatives i projectes emmarcats dins de l’assignatura d’anglès tenen un paper principal.

All day english class

All day english class


Cursos específics 
Algunes escoles han incorporat programes d’immersió en anglès a cursos específics. La majoria ho apliquen de LL2 a P5 amb una dedicació d’entre el 50% i el 80% d’hores en llengua anglesa. També hi ha escoles que ho fan al cicle mitjà o cicle superior de Primària. 

All day english class 
Des de P3, alguns col·legis han començat amb l’English Projecte que consisteix en 75% d’hores de classe en anglès, tret del temps diari dedicat a l’especialista de català o castellà i la sessió setmanal de música. La resta del dia, tot en anglès.

Intercanvis i estades a l'estranger

Intercanvis i estades a l'estranger


Intercanvis amb ciutats europees 
Als alumnes de Secundària d’alguns col·legis se’ls hi ofereix la possibilitat de realitzar intercanvis amb altres alumnes de diverses ciutats europees. Actualment, hi ha intercanvis amb Manchester i Oxford (Anglaterra), Colònia (Alemanya), Varsòvia (Polònia) i Virginia (EUA). 

Ireland Program 
Els alumnes de 6è d’EPRI i 1r d’ESO dels col·legis de la Institució tenen la possibilitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda, convivint amb una família nativa i, alhora, seguint els seus estudis en un col·legi a Dublín. L’any 2015 hi van participar 58 alumnes.