Family Channel | Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Family Channel

Les mares i els pares són els principals educadors dels fills.
El col·legi col·labora però, els veritables protagonistes sou vosaltres. Per això, en el nostre projecte educatiu la participació de les famílies és un element clau.
Desde la Institució us acompanyem de ben a prop.

[Nou blog per a famílies a la Institució: https://blog.institucio.org/ ]