Formació continuada

El desenvolupament i la formació continuada del professorat és imprescindible per mantenir actualitzat el nostre projecte educatiu.Per aquest motiu seguim apostant per la formació i el creixement professional dels nostres docents. En aquesta línia s'han continuat organitzant reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. en les quals ha participat professorat de la Institució. 

Jornada a l'IESE


Les jornades de formació del professorat que se celebren a l’IESE des de l’any 1995 són un instrument de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de col·laboració que ens permeten aprendre de figures destacades en l’àmbit educatiu, empresarial i cultural. El seu tarannà i les lliçons carregades d’experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, l’han enfortit i ens recorden, any rere any, la importància de la formació permanent.

El seu tarannà i les seves lliçons carregades d’experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, enfortint-la i recordant-nos, any rere any, la importància de la formació permanent.


Formació d'estiu


La Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya ha estat un any més l’escenari on més de 300 professors/es d’escoles d’arreu de Catalunya han pogut aprofundir i aprendre metodologies didàctiques relacionades amb els àmbits de l’oratòria i el debat, l’avaluació, l’atenció a la diversitat, etc.

Tots els cursos, que s’imparteixen amb una metodologia participativa i activa que permet la reflexió pràctica dels continguts, s’emmarquen dins dels 4 eixos del nostre projecte educatiu Aude!

Des de l’any 2006 organitzem la nostra pròpia “Escola d’estiu” oferint diversos cursos d’entre 15 a 30 hores de durada –distribuïts en diversos dies– sobre aspectes que considerem clau per reforçar la formació del professorat.

Formació especialitzada

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Aquest any escolar s’han organitzat diversos cursos i sessions pràctiques orientades a reforçar els coneixements i millorar el treball en equip dels nostres professionals. Hi ha cursos:

  • Als mateixos col·legis
  • Intercol·legials
  • Departamentals


FORMACIÓ PERSONAL

Cada any professors i professores assisteixen a congressos, trobades o cursos de perfeccionament; visiten col·legis de fora i cursen nous estudis o formació de postgrau (màsters, doctorats...).

Jornades de Transformació Educativa


Al llarg del carrer curs es van organitzar jornades d’innovació educativa a les ciutats de Tarragona, Lleida i Sant Cugat del Vallès en col·laboració amb col·legis de la zona.

Aquestes jornades consoliden les experiències realitzades anteriorment a Palma de Mallorca, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. L’èxit d’assistència i la bona acollida de la iniciativa ens animen a seguir treballant per portar l’experiència a altres ciutats i consolidar-les com un punt de trobada on els professionals de l’educació puguin compartir coneixement i aprofundir en les noves metodologies didàctiques i la innovació educativa.