Idees de Millora

Idees de Millora

Entre tots, fem una escola millor

Idees de Millora és una iniciativa per a facilitar la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa de la Institució.

A través de l'eina digital "Idees de Millora", qualsevol docent, treballador, família, proveïdor, etc., pot enviar a una proposta de millora.  Idees de Millora, doncs, vol facilitar la proposta de canvis de manera més professionalitzada, aportant solucions als problemes o oportunitats que es detectin per tal que puguin fer-se realitat.

Principals objectius d'aquesta iniciativa: 

 • Generar millores efectives en el col·legi.
 • Estimular la participació de tothom en l’escola.
 • Fomentar el rigor i l’eficiència en les propostes.
 • Compartir el coneixement amb totes les escoles de la Institució

El seguiment de les idees proposades es duu a terme en coordinació amb les escoles implicades i amb els equips de govern de la Institució. 

De quins àmbits puc presentar idees de millora?

Qualsevol àmbit en què es pugui aportar solucions que ajudin a millorar l’escola és vàlid perquè s'hi presenti una idea. Alguns exemples:

 • El clima laboral
 • La comunicació interna i l’externa
 • Reputació externa
 • La prevenció i la seguretat
 • La simplificació dels procesos
 • Els fluxos de temps
 • Noves oportunitats i nous mercats
 • Els equips i el mobiliari. Les eines de treball
 • Sostenibilitat i medi ambient...
Més informació