Famílies | La Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Famílies

A classe com a casa.
Som escoles de famílies i, per això, dediquem un gran esforç a acompanyar-vos en la vostra tasca insubstituïble.
Volem que sigueu els millors pares dels vostres fills. La nostra preocupació és la vostra: la família.

La vostra opinió

La vostra opinió

A la Institució Familiar d’Educació som escoles de famílies, perquè el protagonisme en l’educació de cada alumne és del pare i la mare. Estem satisfets d’acompanyar-vos en la tasca més extraordinària que teniu entre mans! Per això, volem escoltar amb interès què penseu de com fem les coses i aplicar-hi els vostres suggeriments de millora.

Des de fa anys, s’avalua el vostre grau de satisfacció mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives. Aquests elements ens permeten conèixer quina percepció, valoració i opinió tenen les famílies de la Institució, de les nostres escoles i dels serveis que reben. 

Lògicament no cal que espereu les enquestes per expressar els vostres suggeriments. Ens els podeu fer sempre que vulgueu.

PARTICIPA

Personal & Family Project

Personal & Family Project


Fortaleses per ser feliç i construir un món millor. Personal & Family Project és un programa per a l’educació integral dels alumnes que desenvolupa cada escola de la Institució però lidera cada família.

Es treballa a través de la tutoria grupal i personal d’alumnes i famílies. L’objectiu del projecte és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, ja que creiem que és el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor per a tots.

MÉS INFORMACIÓ

Reunions de curs i COF's

Reunions de curs i COF's


Reunions de curs: 

Cada trimestre, després d’una conferència d’un expert en temes educatius, el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup, i la millor manera d’abordar-les des de la família.

Cursos d'orientació familiar (COF): 

Els cursos d’orientació familiar són una eina eficaç per millorar com a família i un acompanyament en l’educació dels fills. Els cursos s’adapten a les edats seves edats i s’utilitza la tècnica del cas com a base del diàleg. A partir de casos reals es facilita la participació i així tot el grup s’enriqueix amb les experiències d’altres famílies.

MÉS INFORMACIÓ

Entrevista de tutoria personal

Entrevista de tutoria personal

La tutoria personal és l’eix del projecte educatiu de la Institució: una professora o un professor –no necessàriament el tutor del grup– atén individualment cada alumne i cada família.

El tutor personal es reuneix com a mínim un cop al mes amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir la seva evolució acadèmica, social i personal.

El tutor procura conèixer bé l’alumne, seguir de prop el seu rendiment i orientar-lo en les decisions. En les entrevistes amb els pares, parlen de tots aquells aspectes que incideixen en la seva educació, amb la finalitat de concretar metes comunes: de temes acadèmics, del caràcter del fill, dels hàbits, dels amics, de la relació amb els germans…

MÉS INFORMACIÓ

Els protagonistes sou els pares

Els protagonistes sou els pares

Les mares i els pares són els principals educadors dels fills. El col·legi col·labora però, els veritables protagonistes sou vosaltres. Per això, en el nostre projecte educatiu la participació de les famílies és un element clau.

D’aquest principi, se’n deriven altres trets essencials dels col·legis com el tracte personalitzat, la participació de mares i pares en les activitats formatives, les entrevistes amb els tutors, els matrimonis encarregats de curs, entre d’altres.

En aquesta línia, la nostra proposta educativa es fonamenta en l’acompanyament personalitzat a cada alumne i cada família. Aquesta atenció personalitzada a les necessitats de cada alumne és un factor clau per a una bona educació i es manifesta sovint en petits detalls habituals: atendre específicament les dificultats en l’aprenentatge, potenciar-ne les virtuts, corregir sempre positivament  en privat... En definitiva: tractar-los com feu a casa.