Cicles Formatius

Institució Familiar d'Educació ofereix quatre cicles formatius de grau superior: un de caràcter propi d'Educació Infantil i, recentment ha iniciat un projecte col·laboratiu amb el centre d’investigació i formació profesional CampusNET per oferir, a partir del curs 2021-22, cicles formatius en línia d'Aplicacions Multiplataforma, d'Aplicacions Web i de Producció Audiovisual i espectacles.

Aquest projecte forma part de la nostra voluntat i compromís d’oferir a la societat una proposta formativa de qualitat en format e-learning amb un alt nivel d’empleabilitat.

Tècnic/a en Audiovisuals i Espectacles

Tècnic/a en Audiovisuals i Espectacles

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Producció Audiovisual i d'Espectacles s'ofereix en format online i en col·laboració amb CampusNET.

Aquests estudis capaciten per a definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.


La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Aquest estudi substitueix el cicle Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE).

MÉS INFORMACIÓ

Tècnic/a en Aplicacions Multiplataforma

Tècnic/a en Aplicacions Multiplataforma

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma s'ofereix en format online i en col·laboració amb CampusNET.

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

MÉS INFORMACIÓ

Tècnic/a superior en Aplicacions Web

Tècnic/a superior en Aplicacions Web

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web s'ofereix en format online i en col·laboració amb CampusNET.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model utilitzat i fent servir tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

MÉS INFORMACIÓ

Tècnic/a en Educació Infantil

 Tècnic/a en Educació Infantil

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil s'ofereix de manera presencial a les instal·lacions del Cicle Inicial de l'escola La Farga, a Valldoreix, Sant Cugat. Rebràs la guia d'un mentor, un equip docent expert en Educació Infantil i pràctiques remunerades a les mateixes aules de la Institució. Un context real d'aprenentatge personalitzat en un entorn immillorable.


A través d’uns estudis d’FP diferents, aconseguiràs un gran futur professional i et formaràs en un entorn privilegiat, on podràs aprendre treballant i treballar aprenent.

MÉS INFORMACIÓ