Cicle Formatiu de Grau Superior en Aplicacions Multiplataforma

El teu camí acadèmic i professional no té límits, fes el primer pas. 

En col·laboració amb CampusNET

Accés

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continguts

Continguts
 • Sistemes Informàtics (167 hores)
 • Bases de Dades (138 hores)
 • Programació (230 hores)
 • Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (91 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (60 hores)
 • Accés a Dades (80 hores)
 • Desenvolupament d’Interfícies (94 hores)
 • Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (99 hores)
 • Programació de Serveis i Processos (87 hores)
 • Sistemes de Gestió Empresarial (55 hores)
 • Game Design (31 hores)
 • Disseny 2D i 3D (99 hores)
 • Programació de Videojocs 2D i 3D (188 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)

Continuïtat

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

L’assoliment d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil.

Inscripcions curs 2021-22

T'interessa aquest cicle formatiu? Inscriu-te al formulari i t'ampliarem la informació.

 • Matrícula: 200€.
 • Cost anual per curs: 2000€, a abonar en 10 mensualitats de 200€.
INSCRIU-TE