Programació i Tecnologia

Programació i Tecnologia

Un repte interdisciplinari

En un món cada dia més connectat i digitalitzat, creiem en la necessitat de formar als nostres alumnes en l'ús de les noves tecnologies. Així, dins de l'assignatura de Tecnologia o a l'activitat extraescolar de robòtica les escoles imparteixen una aproximació als fonaments de la programació informàtica per a desenvolupar en les alumnes la competència lògica, la connexió de la ciència que estudien amb els problemes de la realitat, la visió espacial, el treball cooperatiu i l'esperit d'esforç i superació.

A més, en el cas dels col·legis femenins està plantejat com una manera de motivar les alumnes cap a l'enginyeria i les ciències exactes, associades tradicionalment —per prejudici de gènere— als nois.