Institució Alumni

Institució Alumni

Persones amb caràcter propi

Els Alumni són una part molt important de la nostra comunitat educativa, persones amb caràcter propi i que sempre tenen les portes del coŀlegi obertes. De fet, com a manifestació natural del creixement, cada cop són més nombrosos els pares i les mares d’antics alumnes als coŀlegis de la Institució.

Els nostres coŀlegis estan ubicats a indrets ben diferents; n’hi ha que tenen més d’un miler d’alumnes i d’altres, uns pocs centenars; són per a nois, per a noies, o mixtes a Infantil; alguns tenen prop de mig segle d’història i d’altres encara han d’acomplir la seva primera dècada; fins i tot acadè- micament presenten algunes diferències. Però hi ha un tret comú a tots els coŀlegis: el seu caràcter propi i el dels seus antics alumnes.


Trets d'identitat

A la Institució diem que els nostres Alumni són persones amb denominació d’origen, perquè sovint comparteixen i viuen, amb la mateixa intensitat que quan eren alumnes, els trets d’identitat dels nostres coŀlegis:

  • El respecte a la llibertat de cada persona,
  • La responsabilitat social de l’exercici de la seva professió,
  • El sentit exigent i transcendent del treball ben fet,
  • L’humanisme cristià com a fonament de la seva educació i manera de viure,
  • El sentit profund de l’amistat i del servei als altres,
  • Una visió alegre i optimista de la vida.


Activitats Institució Alumni

Young Talent Alumni 
Fa ara cinc anys que, des d’Institució Alumni s’organitza el Young Talent Alumni: una activitat dirigida a tots els antics alumnes de les escoles de la Institució i amics, que va néixer amb la voluntat d’esdevenir un punt de formació i trobada entre els nostres Alumni joves: estudiants universitaris, recentment llicenciats, emprenedors...
Des del 2018, més de 400 antics alumnes han participat en aquestes trobades anuals per al creixement professional i humà. 

Esmorzar Solidari de Reis
L’any 2019 els antics alumnes de la Institució varen organitzar, per primera vegada, l’Esmorzar Solidari de Reis amb la coŀlaboració de l’Hospital de Campanya de l’església de Santa Anna (Barcelona). Durant els cinc darrers anys, més de 300 Alumni i amics han participat en aquesta iniciativa, oferint el seu temps i somriure per i amb les persones més necessitades de la nostra ciutat.

Trobades i sopars de promoció
Enguany, s’han pogut recuperar els tradicionals sopars de promoció. Així, faci cinc o vint anys que varen marxar de l’escola, tots/totes els Alumni estan convidats a tornar per compartir un sopar amb antics companys/es i professors/es. En aquestes trobades poden conèixer les novetats de la seva escola: noves instaŀlacions, projectes d’innovació, activitats per a famílies, etc.