Excellence

Excellence

Perquè el lideratge d'uns pocs pot contribuir a la millora de tota la societat podent aconseguir fins i tot, en el futur, un món millor.

El projecte Excellence té l'objectiu de fomentar en els alumnes una actitud més activa cap a l'entorn, ells mateixos i els altres: millora personal, orientació a les persones, comunicació, gestió personal, visió professional i treball cooperatiu.

D'aquesta manera, Excellence  és el camí pel qual els alumnes  creixen en solidaritat, responsabilitat acadèmica i companyonia adquirint les capacitats necessàries per enfortir el procés de cohesió i millora contínua de la classe