Batxillerat Internacional

Batxillerat Internacional

Oportunitats i formació. Claus pel seu futur

Algunes escoles de la Institució imparteixen Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (IB), un programa educatiu de dos anys de durada dirigit a estudiants no universitaris entre els 16 i els 19 anys.Va ser fundat a Ginebra (Suïssa) el 1968 per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO), encarregada de desenvolupar programes d'educació internacional exigents i mètodes d'avaluació rigorosos.

L’objectiu de l’IB és formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor en el marc de l’enteniment mutu i respecte intercultural. Constitueix una excel·lent preparació per a la universitat i la vida adulta, i gaudeix d'un ampli reconeixement entre les principals universitats del món. 

Els alumnes del Programa del Diploma de l’IB estudien sis assignatures de Nivell Superior o de Nivell Mitjà, segons el seu abast de coneixements, comprensió i habilitats. Elsalumnes han de triar una assignatura de cada Grup de l'1 al 5 i a més a més una sisena assignatura de qualsevol d’aquests grups: 

- Estudis de Llengua i Literatura
- Adquisició de Llengües
- Individus i Societats
- Ciències
- Matemàtiques 

D'aquesta manera, es garanteix una àmplia experiència en llengües, ciències socials, ciències experimentals i matemàtiques.  

El Programa del Diploma compta amb un tronc comú integrat per tres components: 

- Monografia 
- Teoria del Coneixement
- Creativitat, Activitat i Servei (CAS) 

Aquests tres tenen per objectiu ampliar l'experiència educativa de les alumnes i desafiar-les a aplicar els seus coneixements i habilitats.