Preparats per a la tornada | Institució Familiar d'Educació

Preparats per a la tornada

 Hem preparat les nostres instal·lacions i als nostres professionals per a tornar a l’escola amb les mesures de seguretat que requereix el moment. 
Tots els espais estan llestos per reprendre l'activitat presencial. I nosaltres, també! Pla d'obertura


PLA OBERTURA
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Tots els alumnes han de lliurar el primer dia de classe al tutor del seu grup la Declaració responsable COVID19 (hi ha una declaració responsable per cada etapa: Infantil, Primària i ESO/BAT.
Descarregar document.
En el document adjunt trobareu els diferents plans i protocols que hem elaborat, amb el recull d’accions i mesures aplicades, per fer de les nostres escoles espais més segurs. Hem inclòs també la normativa i documentació oficial del Departament d’Educació i Salut.
Consultar document.

Coordinació i formació

Coordinació i formació

Els directors són les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre educatiu tot el pla de prevenció i obertura.

Cada escola té assignat un CAP de referència i un/a professional sanitari d’aquest centre, que mantindrà el contacte amb l’escola i l’assessorarà sobre els possibles dubtes i accions que es plantegin.

Totes les escoles disposen d’un coordinador/a COVID que ha rebut formació específica per part del Departament de Salut i Educació. Aquesta persona, en coordinació amb el el consell de direcció de l’escola, és el responsable de vetllar per l’acompliment de les mesures sanitàries pertinents i la formació del professorat, alumnes i pares. Al mateix temps que supervisa els mecanismes per a la protecció i atenció dels alumnes.

Institució, en coordinació amb el servei de prevenció de riscos laborals Quiron Prevenció ofereix a tot el personal de la Institució diversos cursos formatius sobre mesures de prevenció, seguretat i salut en COVID19. El curs “Mesures per a la reincorporació a l’activitat laboral post-COVID al sector educatiu” el realitza tot el personal.

Indicadors visuals

Indicadors visuals


Trobareu cartells informatius a diversos espais de l’escola amb indicacions sobre les mesures de prevenció i resta de recomanacions adients: recordatori de la distÀncia social i d’ús de la mascareta; punts de subministrament d’hidrogel; punts de rentat de mans amb indicacions precises de com fer-ho; fletxes de circulació i posicionament dels llocs singulars.

Hem tancat algunes zones i s’han senyalitzat els recorreguts més segurs (amb rutes d'anada i de tornada) per a minimitzar la circulació per l'interior dels edificis i per les zones exteriors de l’escola.


Punts de control de temperatura

Punts de control de temperatura


Hem establert punts de control de temperatura a les entrades de l’escola i altres indrets com a mesura de prevenció per evitar l'accés de persones amb símptomes de COVID-19.Prevenció, higienització i neteja

Prevenció, higienització i neteja

Totes les escoles disposen del material sanitari i de prevenció que garanteix l’acompliment de les mesures de seguretat i higiene establertes:

  • Termòmetres frontals mòbils i de paret per l’accés a cada un dels edificis
  • Mascaretes i pantalles de protecció facial.
  • Dispensadors de gel hidroalcohòlic
  • Desinfectant viricida per aplicar a superfícies i ampolles spray per aplicació a les aules, menjador i espais comuns.

En finalitzar cada jornada, s’higienitzen (neteja i desinfecció) totes les aules i els recintes utilitzats per a deixar les instal·lacions llestes per a l'endemà. Així mateix, durant la jornada es netegen amb regularitat:

  • Totes les sales de treball, aules i espais on es produeixin rotació de persones.
  • Tots els llocs de treball que siguin ocupats per torns.
  • Els banys i resta de zones comunes diverses vegades.
  • Menjadors després de cada ús.

Instal·lacions i ventilació

Instal·lacions i ventilació

Instal·lacions
Durant el confinament hem fet tasques de desinfecció a totes les escoles. Hem estudiat tots els espais del centre per a delimitar l'aforament i garantir la distància social en funció de les indicacions del Departament d’Educació i de Salut.   

Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els espais interiors. Les aules, les sales de treball i la resta de zones comunes es ventilaran amb la freqüència requerida – un minim de tres vegades al dia durant mes d 20 minuts- i sempre abans de l’entrada i la sortida dels alumnes. La renovació de l’aire és un punt essencial per a la prevenció.