Preparats per a la tornada | Institució Familiar d'Educació

A punt per començar un nou curs!

Les escoles disposen d’un pla de contingència per donar resposta i suport a les necessitats personals i familiars en cas d’un nou confinament parcial o total.
 Aquest pla contempla l’organització de l’aprenentatge a distància i les estratègies de suport emocional per tal que tota la comunitat educativa
visqui aquesta situació amb el major equilibri possible.

Tot a punt per començar un nou curs!

En el cas de tancament parcial o total

En el cas de tancament parcial o total


Tota la programació docent del curs té prevista la situació del possible tancament d’un grup, curs o etapa:

  • Hem elaborat un pla de contingència que contempla els diferents escenaris de manera que no s’aturi en cap cas l’aprenentatge dels alumnes.
  • Hem format els nostres docents en les millors pràctiques de docència online per a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge a distància, en el cas que hi hagi nous confinaments.
  • Disposem de llicències digitals per a gran part dels llibres de text en format paper que utilitzem.
  • Disposem de diverses eines per facilitar l’ensenyament online: Google Education: Classroom i Meet.


A punt

A punt


En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.Pla d'obertura


PLA OBERTURA
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Tots els alumnes han de lliurar el primer dia de classe al tutor del seu grup la Declaració responsable COVID19 (hi ha una declaració responsable per cada etapa: Infantil, Primària i ESO/BAT.
Descarregar document.
En el document adjunt trobareu els diferents plans i protocols que hem elaborat, amb el recull d’accions i mesures aplicades, per fer de les nostres escoles espais més segurs. Hem inclòs també la normativa i documentació oficial del Departament d’Educació i Salut.
Consultar document.