Viure les matemàtiques

Viure les matemàtiques

Un projecte per a re-descobrir i experimentar les matemàtiques

Les matemàtiques poden ser pràctiques i divertides. A la Institució creiem que, especialment a l'etapa d'Infantil, és primordial que l'ensenyament de les matemàtiques es fonamenti en oferir als alumnes totes les oportunitats per experimentar, observar i reflexionar sobre el món que els envolta.

D'aquesta manera intentem que —en finalitzar l'etapa escolar—, els nostres alumnes, no solament hagin adquirit coneixements i capacitats, si no també actituds i habilitats que els portin a ser persones amb iniciativa i potencial per desenvolupar problemes pràctics.