Solidaritat i obertura a la comunitat

Solidaritat i obertura a la comunitat

Compromís social

L’escola s’implica en diversos projectes solidaris i de voluntariat tal com la recollida d’aliments , recollida de bolquers per a associacions diverses, grups d’acompanyament familiar, curses solidàries, campanyes de sensibilització i altres. Es procura que els nens i nenes —de manera adequada a la seva edat— col·laborin en aquests projectes i desenvolupin una consciència de solidaritat i obertura a la diferència, a la comunitat i a la preservació del medi ambient.

Aquests programes específics s’inicien a Educació Infantil i posteriorment tenen continuïtat a les següents etapes (Primària, Secundària, Batxillerat) amb la col·laboració de tota la comunitat educativa: docents, pares, mares, etc,.