Per Nadal reciclem!

Per Nadal reciclem!

“Per Nadal reciclem” és un projecte d’emprenovació que vol apropar els alumnes de 1r de primària a un dels símbols més característics i coneguts de les Festes de Nadal: L’avet.

“Per Nadal reciclem” és un projecte d’emprenovació que vol apropar els alumnes de 1r de primària a un dels símbols més característics i coneguts de les Festes de Nadal: L’avet, i iniciar-los en el reciclatge i reutilització de diferents materials. També a conèixer la festa del Nadal i la importància de la col·laboració en la celebració de la festa.

El repte del projecte és “fer un avet amb material reciclable i reutilitzable”. 


Proposem fer aquest projecte al voltant de les Festes de Nadal per aprofitar l’avet com a manualitat per portar a casa. Comencem amb l’observació a ull nu d’un avet. En grups cooperatius, el alumnes comparteixen les idees que han pensat tenint sempre en compte que el material per fer l’avet ha de ser a partir del reciclatge de residus. Després, oralment, manifesten les possibles dificultats de cada idea, per així seleccionar la millor.

La part creativa, focalitzada en el mateix avet i en els materials utilitzats, genera situacions de conflicte especialment en la selecció de la idea, ja que cada un dels alumnes vol la seva. Per entendre la cooperació com a mitjà per enriquir idees és convenient dedicar estones a fer-los adonar que amb els altres podem millorar molt el producte final!

Aquest projecte d’emprenovació parteix de les competències bàsiques. És un projecte obert i flexible per potenciar les intel·ligències múltiples i també per treballar les habilitats de pensament amb les seves rutines corresponents. Els alumnes s’organitzen en grups reduïts i heterogenis per fomentar l’aprenentatge cooperatiu. Es proposa un repte i s’acaba amb un producte i tot el procés està guiat per la tècnica dels “Sis Barrets Per Pensar” per optimitzar i fer visible el pensament.

És una proposta educativa per a desenvolupar la creativitat i l'emprenedoria per tal d’oferir als alumnes eines i recursos per a fomentar una actitud innovadora i que els prepari per a la presa de decisions i la resolució de conflictes.