Projectes interdisciplinaris

Projectes interdisciplinaris

Un punt de suport per al desenvolupament de competències i habilitats

El curs passat vam iniciar el treball a les aules dels Projectes Interdisciplinars que ens van permetre, dins el marc de l'aprenentatge cooperatiu i la introducció de diferents eines innovadores, formar part del canvi que actualment experimenta el món de l'educació.

Donant continuïtat als projectes que les alumnes inicien a Primària, els Projectes Interdisciplinars plantegen un repte que cal assumir mitjançant els passos establerts pel mètode dels Sis Barrets per pensar d'Edward Bono. Aquests projectes en què es veuen implicats les diferents assignatures-castellà, anglès, plàstiques, matemàtiques...-, són un punt de suport perquè les alumnes desenvolupin les competències proposades de manera potencial i gaudeixin de l'aprenentatge com d'una aventura en la qual cada un  pot aportar el seu talent.