Projecte Binding

Projecte Binding

L'objectiu és millorar la velocitat i la capacitat de comprensió lectora.

La nostres escoles estan treballant amb la metodologia Binding a l'aula, realitzant diferents sessions conjuntes de lectura i jocs cooperatius guiats per les professores i professors. Un dels principals objectius de la primera fase és aconseguir més velocitat lectora, sobretot la dels nens als quals els costa una mica més llegir. Per a això comptem amb la col·laboració dels pares a casa.

Una pràctica individual de 10 minuts al dia que ajuda a crear el bon hàbit de la lectura des de petits. Els alumnes realitzen exercicis des de casa en una plataforma online, un programa d'ordinador, que permet el seguiment.

Tots els alumnes han estat avaluats individualment per identificar als quals tenen alguna dificultat en l'adquisició de la lectura amb la finalitat d'estimular-los i ajudar-los al fet que millorin significativament la competència lectora que repercuteix en un millor rendiment acadèmic. Les sessions que es realitzen a casa estan personalitzades en funció de les necessitats de l'alumne.