Personal&Family Project

Personal&Family Project

A més de fomentar una bona preparació acadèmica, volem que els nostres alumnes arribin a ser bones persones

A què es dedicarà? Serà feliç? Sabrà estimar?… Com és d’important aprendre a estimar per a ser feliç. Aquesta és la tasca més important de mares, pares i educadors.

A la Institució volem acompanyar-vos en aquest gran repte educatiu. Amb el nostre projecte educatiu AUDE!, a més de fomentar una bona preparació acadèmica, volem que els nostres alumnes arribin a ser persones íntegres i felices, ciutadans solidaris i professionals competents.


El Personal & Family Project és un projecte de desenvolupament personal que es du a terme a l’escola i a casa amb la família. Pertany a la línia groga d’Aude!, és a dir del lideratge ètic, i es vertebra al voltant de tres eixos:


  • Model Airiss

Sistema de 6 fortaleses internes (autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i saviesa) per créixer i ser feliços al segle XXI. Cada fortalesa articula des d’un vessant ètic i psicològic, les qualitats, capacitats i virtuts humanes, que es fonamenten en una visió cristiana de la vida.

  • La preocupació pels altres i el compromís social

La millora del món s’aconsegueix millorant, en primer lloc, la vida de les persones que tenim al nostre voltant. Per això, motivar i orientar la cura dels altres s’utilitzaran les 14 accions caritatives, representades a les obres de misericòrdia que Jesucrist ens va proposar. A més, aquestes es vinculen amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la ONU.

  • Metodologies didàctiques innovadores

Es basa en la cooperació i reflexió dels alumnes perquè puguin integrar amb profunditat i de manera personal les diverses fortaleses a la seva vida quotidiana. A la majoria de les activitats s’utilitzen rutines de pensament i l’aprenentatge cooperatiu


Un projecte trimestral

Cada trimestre, el Personal & Family Project ofereix als tutors/es i famílies, una proposta de treball per als alumnes, que desenvolupa dues de les sis fortaleses. Tot aquest treball s’organitza al voltant d’un tema d’interès social que queda recollit a un quadern d’aprenentatge de la classe amb diversos materials i activitats.


Lideratge ètic
Noticia