Memòria anual 2016

Memòria anual 2016

Implementació del projecte pedagògic Aude!

"Tenint sempre com a referència la transparència en la gestió, aquesta memòria busca anar més enllà d'una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes, activitats i resultats més significatius del 2016."

(Joan Gallostra, President de la Institució Familar d'Educació)


Més informació
Preparats per al canvi
Noticia