Memòria 2017

Memòria 2017

Amb el treball conjunt de pares i professors som capaços d’afrontar qualsevol repte de futur.


La presentació de la memòria d’activitats 2017 de la Institució és una bona ocasió per destacar aspectes de la intensa activitat diària de les nostres escoles. Mantenint com a referència la transparència en la gestió, aquesta memòria vol aprofundir en els projectes, activitats i resultats més significatius.

Efectuant un balanç global, aquest ha estat un bon any en termes de qualitat docent i de participació de les famílies. També en l’estabilitat econòmica i financera, en línia amb la d’altres anys. Ens agradaria ser més eficaços en les activitats de promoció, per arribar encara a més famílies. Comptem amb vosaltres, també per això.

Més informació
Preparats per al canvi
Noticia