La personalització, un objectiu

La personalització, un objectiu

Fonaments clau d'una educació de qualitat

L’any 2015 la UNESCO va fer una crida a tots els països a renovar l’educació, reconeixent-la com a un bé comú de tots i com l’esperança per transformar el món en un lloc millor per viure. Al setembre del mateix any l’assemblea general de l’ONU aprova l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Tots dos esdeveniments tenen un impacte important i fa que molts sistemes educatius actualitzen els seus objectius per adaptar-se a les necessitats del present i del futur. En aquest context, qualitat educativa significa sobretot inclusió i equitat per garantir la millor educació per a tots els nens i les nenes del món.

Aude! assumeix els principis de qualitat en el marc del s XXI i veu la personalització educativa com a objectiu i camí irrenunciable per assolir l’excel·lència educativa que reclamen els nous temps. Aude! assenyala que cada alumne és únic. Per atendre la singularitat personal de tots els estudiants, el projecte posa a cada alumne al centre de l’acció educativa amb l’objectiu d’aconseguir el desplegament de tot el seu potencial de creixement.

 La personalització a Aude! assumeix la inclusió, eliminant qualsevol barrera d’accés a l’aprenentatge i l’equitat, oferint a tots els alumnes, sigui quina sigui la seva condició, origen o nivell, les mateixes oportunitats d’aprenentatge. Alhora va una mica més enllà i considera el valor personal de cada alumne, seguint la concepció de persona de l’humanisme cristià, com a individu únic i singular, i la seva particular contribució a la construcció d’un món millor.


Aude! incorpora els principis d’un model educatiu personalitzat (Informe Delphi sobre Educació Personalitzada, Impuls educació 2020):


1. Educar en llibertat i per a la llibertat per permetre el desenvolupament de la pròpia identitat i la formació de ciutadans, capaços de pensar críticament i de buscar solucions solidàries i sostenibles al món d’avui.

2. Educar persones íntegres, compromeses amb la millorar personal i social, que vagin decidint de manera conscient i crítica el seu projecte personal de vida.

3. Promoure la iniciativa i l’autonomia personal, que reconegui i treballi la capacitat de cada alumne i alumna de prendre les seves pròpies decisions.

4. L’organització implica a tota la comunitat i permet als mestres compartir informació, docència i responsabilitats en l’educació integral i el progrés de cada alumne. El lideratge distribuït contribueix a l’empoderament del professorat i a la seva implicació en el projecte.

5. El currículum suposa un repte i és vehicle de transformació de les persones. Els continguts són clau i s’apliquen a diferents contextos i situacions i rellevants per continuar aprenent.

6. Les metodologies són diverses i orientades a l’aprenentatge profund al llarg de tota la vida, ajudant també a l’atenció de les diferències a l’aula segons els principis del DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge).

7. L’avaluació s’integra en el procés d’aprenentatge i valora especialment el progrés i l’esforç, més que el resultat quantitatiu.

8. El professorat confia plenament en la possibilitat de creixement i superació de cada alumne. Ho manifesta en les seves actituds i en un tracte amable i optimista.

9. Es proposa un model d’acompanyament i d’orientació personal sistemàtica o tutoria individualitzada, així com una col·laboració escola-família que promogui la participació dels pares i mares en les decisions educatives dels seus fills.

Preparats per al canvi
Noticia