Espais d’aprenentatge

Espais d’aprenentatge

Aprenem a partir del joc i l'exploració

L’organització per espais consisteix en distribuir l’aula en diferents zones amb propostes diferents. Cada nen, en petits grups o individualment, realitza activitats diferents que s’adapten de manera personalitzada a les seves necessitats, interessos i desenvolupament maduratiu.

El fet de treballar d’una manera més autònoma permet assolir els objectius docents previstos d’una manera més profunda i vivenciada.   Aprenen a partir del joc i l’exploració, però el joc esdevé un mètode d’aprenentatge i no un passatemps.