Els professors de la Institució assisteixen als cursos de formació "Dream School"

Els professors de la Institució assisteixen als cursos de formació "Dream School"

Durant la primera setmana de juliol, els professors i professores han dut a terme un Workshop de 2-4 dies.

En aquesta formació hem combinat el treball per departaments, petits grups i les sessions magistrals per treballar el currículum per competències: la oratòria, l'escriptura, la comprensió lectora, les matemàtiques, les pràctiques de laboratori de secundària.

També hem pogut repassar les diverses metodologies i estratègies didàctiques: les rutines i destreses de pensament, diverses eines d'avaluació, l'aprenentatge cooperatiu. Junt amb això hem dut a terme diverses sessions de Teamwork per concretar el treball del curs vinent. Han estat uns dies molt profitosos. 

Preparats per al canvi
Noticia