El 98,7% dels alumnes de la Institució aproven les PAU

A la darrera edició de les PAU, 309 de 313 alumnes presentats per part dels nostres col·legis han superat les proves en primera convocatòria.

Tots els alumnes presentats de La Vall (Bellaterra), Turó (Institució Tarragona), Institució Lleida, Institució Igualada, Institució Mallorca i Les Alzines (Girona) les han superades. El resultat és molt positiu, com també ho és el 96,4% del global de Catalunya

A més, és important veure l’evolució dels alumnes durant aquest curs observant els resultats al Batxillerat i les PAU de forma global. Per exemple, dels 350 alumnes matriculats a 2n de Batxillerat, el 92% van aprovar al juny. L’acompanyament és un punt fort de les nostres escoles. Una dada més que significativa i que reflecteix la importància que donem a l’acompanyament, és que el 88% dels alumnes de les nostres escoles que es matriculen al Batxillerat es presenten a la Selectivitat i la superen, davant el 65% de Catalunya.

Els resultats a les PAU dels nostres alumnes han estat excel·lents, amb 12 distincions per haver obtingut una qualificació superior a 9. Cinc alumnes de Les Alzines, tres de la Institució Igualada, i un de la Institució Mallorca, Aura (Institució Tarragona), La Vall i La Farga rebran la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat. 12 alumnes en total sobre els 313 presentats, una distinció per cada 26 alumnes. 

DADES MÉS DESTACADES


Competència global
Noticia