Atelier

Atelier

Hem creat un espai i un temps on els alumnes poden desenvolupar la creativitat.

Sota la màxima pensar-manipular-crear, aquest "laboratori creatiu" ofereix als alumnes d'Infantil un espai per sentir i crear així com els diferents materials (sorra, pintures, fusta, modelats, elements de la natura ...) amb els quals els més petits de les escoles de la Institució poden donar curs a la seva espontaneïtat i expressivitat.

La comprensió del procés creatiu rep el suport de la manipulació constant i de la documentació i informació visual, tot això dins d'un ambient lúdic i distès. A més, tot aquest procés aula-atelier, es desenvolupa utilitzant l'anglès com a llengua vehicular.