Aprenentatge Cooperatiu

Aprenentatge Cooperatiu

L'aprenentatge Cooperatiu aporta grans beneficis a la transformació del pensament i com a motor del desenvolupament personal i social.

A la Institució donem molta importància, a més de la interacció professor-alumne, al treball en equip. Des del punt de vista intel·lectual, la relació entre iguals és el més adequat per promoure el veritable intercanvi d'idees i la discussió. D'aquesta forma, tots els nens i nenes es comprometen a respectar-se, escoltar-se i ajudar-se a resoldre dubtes: aprendre a escoltar-se, mostrar interès i motivació per descobrir el que coneixen els companys, arribar a petits acords, dominar les pròpies emocions per resoldre petits conflictes, respectar el torn, expressar-se adequadament per transmetre una idea, indicar solucions, etc. 


Aquests són alguns dels reptes diaris per als nostres alumnes. Són oportunitats que els hi ofereix des de l'inici de la seva educació, per adquirir les habilitats de comunicació i socials que els permetrà contribuir en la seva societat.