6 Beneficis de treballar les fortaleses del caràcter

6 Beneficis de treballar les fortaleses del caràcter

Escola i família reforcem amb cada alumne les 6 fortaleses AIRISS

Cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa, i per ser feliç necessita desenvolupar un lideratge ètic que l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida.


QUÈ ÉS AIRISS?

AIRISS, és un model de creixement personal format per 6 fortaleses internes: Autonomia, Identitat, Resiliència, Integritat, Sociabilitat, Saviesa que ens ajuden a créixer i ser feliços. Cada fortalesa articula des d’un vessant ètic i psicològic, les qualitats, capacitats i virtuts humanes, que es fonamenten en una visió cristiana de la vida. Totes elles ens guiaran en les nostres decisions i ens faran més lliures i capaços d’ajudar els altres i millorar el món.

Quin és l’objectiu? Fer present en el dia a dia de l’escola un comportament coherent amb la proposta de lideratge ètic que planteja el Personal & Family Project: presa de decisions des d’una perspectiva ètica, relacions positives, etc.


6 beneficis de treballar les fortaleces AIRISS:

  • Guanyes autonomia i iniciativa.
  • Defineixes una identitat clara, conscient dels teus sentiments, valors, talents i del sentit de la teva vida.
  • Ets més resilient, lluitador, audaç i capaç de reconèixer els teus errors i de superar les dificultats.
  • Construeixes una personalitat Íntegra, en la qual es pugui confiar, lleial, sincera, honesta, transparent.
  • Reforces la sociabilitat, adquireixes una actitud més empàtica, cooperadora, comunicadora, generosa i compromesa amb els altres.
  • Et capacita per comprendre la realitat, per pensar per tu mateix i aprendre durant tota la vida, per resoldre problemes i prendre decisions. Ser una persona curiosa, creativa, amb visió estratègica, emprenedora.


Per a dur-ho a terme utilitzem les següents eines: tutoria de curs. AIRISS Mood. Cursos de formació per al professorat: AIRISS, acció tutorial, identitat cristiana i educació emocional.

Viure les sis fortaleses dia rere dia, ens ajuda a créixer en les cinc dimensions de la persona: física, emocional, social, racional i transcendent. Per arrelar cada fortalesa a cadascuna de les dimensions necessitem els hàbits que de mica en mica ens ajudaran a configurar una personalitat forta i emprenedora.


CULTURA INSTITUCIÓ

Amb el nom de ‘Cultura Institució (AIRISS Mood)’ es denomina el conjunt d'actituds, hàbits, creences i comportaments que compartim les persones que formem part de Institució Familiar d’Educació. La Cultura Institució (AIRISS Mood) determina la manera en què interactuem entre nosaltres, amb els nostres alumnes i amb les famílies i la forma en què gestionem l'aula. Mood pot traduir-se per tarannà, o disposició d'ànim. De manera que la cultura corporativa de la Institució ofereix un tarannà, una manera de fer, directament relacionada amb el model AIRISS.

AUTONOMIA La feina ben feta! Penso abans d'actuar. Acabo bé el que començo.

IDENTITAT Ets únic! Saludo pel nom. Visc segons els meus valors.

RESILIÈNCIA Vull millorar! Parlo en positiu. Em deixo ajudar.

INTEGRITAT Generem confiança! Dic la veritat amb lleialtat. Compleixo els compromisos.

SOCIABILITAT Som un equip! Somric a tots. Dono les gràcies.

SAVIESA Donem sentit al que fem! M'interesso pels altres. Busco fer el bé.

Lideratge ètic
Noticia