Preinscripció escolar 2024-2025

Preinscripció escolar 2024-2025

Informació per a la preinscripció de famílies noves o les que canvien de I2 a I3

CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2024-2025:

 • Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març.
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març.

Podeu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'han de fer els alumnes que canvien de centre, o de I2 a I3 i de 6è a 1r d'ESO. La resta NO CAL.

La preinscripció s’ha de fer telemàticament, però qui tingui dificultats pot venir a la secretaria de l’escola i l’ajudarem a fer-la.

Abans de començar el procés, cal saber:

 1. Codi de l'escola.
  LA VALL (codi de centre 08024731) [email protected] / 935802332 /
  LA FARGA (codi de centre 08025885) [email protected] / Infantil 936191244 / Cicle Inicial 936191255 / Mirasol 933623535
  AIRINA (codi de centre 08029601) [email protected] / 937890381
  LES ALZINES (codi de centre 17001413) [email protected] / 972980606
  INSTITUCIÓ TARRAGONA (codi de centre 43005820) [email protected] / Infantil i EPRI 977250001 / ESO i Batx. 977271001
  INSTITUCIÓ IGUALADA (codi de centre 08040266) [email protected] / 938029877
  INSTITUCIÓ LLEIDA (codi de centre 25005703) [email protected] / 973980655
 2. Per la preinscripció caldrà informar de l’IDALU o RALC, que us han donat a l'escola de procedència.
 3. En el cas d'alumnes que entren per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya i no tenen identificació RALC, el tràmit continuarà endavant, tot i que s'haurà d'adjuntar en la pantalla de documentació i confirmació necessàriament l'acreditació de filiació (llibre de família).
 4. Sistema de puntuacions pel curs 2024/2025. AQUÍ
 5. Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 6. És important fer la preinscripció dins del calendari establert, ja que fora de termini us faria perdre tots els drets d’adscripció, és a dir, que podrieu quedar-vos sense plaça.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(Cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...) Si faltés alguna documentació es pot tornar a accedir a la sol.licitud, anar a l’apartat corresponent i penjar-la.

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Fotocòpia targeta sanitària.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans).
 • Alumne o alumna que ha nascut en un part múltiple: Per acreditar que l’alumne/a té germans bessons cal presentar el llibre de família.
 • Situació d’acolliment familiar: Per acreditar que l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar cal que la família adjunti a la sol·licitud la resolució d’acolliment.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: sentència o certificat.
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.

Per als següents criteris NO CAL adjuntar cap documentació, el col.legi ho validarà:

 • Germans matriculats al centre.
 • Pare, mare, tutor o tutora treballa en el mateix centre.

TIPUS DE SOL·LICITUD

 • Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)
 • Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)

T'AJUDEM?

Com veieu, NO és necessari passar per l’escola per tramitar la preinscripció ni portar la documentació en paper. Però la Institució Familiar d'Educació posa a la vostra disposició un SERVEI DE SUPORT per tal que pugueu venir presencialment i us ajudarem a tramitar-ho tot. També podeu consultar les FAQS sobre la preinscripció. Clica aquí

Sense categoria
Noticia