Institució inicia al setembre el Grau Superior en Educació Infantil

Institució inicia al setembre el Grau Superior en Educació Infantil

A partir del proper curs la Institució posa en marxa una nova línia d’estudis, amb l’inici del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil que acollirà les instal·lacions de La Farga.

Després de 50 anys impartint estudis d'educació reglada per a nois i noies d'entre els 4 mesos i els 18 anys, iniciem la implantació del model Dual de Formació Professional. Aquesta nova línia d'actuació ens permetrà ampliar la franja d'edat dels nostres alumnes i consolidar el nostre compromís com a entitat educativa: “acompanyar famílies en l'educació dels seus fills i filles”.

A finals de setembre les aules de La Farga Infantil acolliran, en horari de tardes, el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil Dual.

“Segueix el camí Dual de la Institució”, aquest és l’eslògan que hem fet servir per donar a conèixer el nou programa acadèmic. Un camí que ajudarà l’alumnat a accedir, un cop finalitzat el grau, a altres estudis superiors o incorporar-se al mercat laboral.

A l’Infantil Dual de la Institució oferirem molt més que un pla acadèmic estàndard. Es combinarà les metodologies didàctiques més avançades amb el desenvolupament d’un seguit d’àmbits, molt propis del nostre projecte educatiu, com són: l’art i creativitat, l’atenció a la diversitat i l’anglès. A més, l’alumnat disposarà d’un programa formatiu que l’ajudarà a adquirir un seguit d'habilitats i competències personals, socials i professionals altament demandades per les entitats educatives i les empreses.

AVANTATGES DE LA INSTITUCIÓ DUAL

Modalitat dual. La formació professional dual és una modalitat de l'FP en la qual es combina la formació en el centre educatiu amb les pràctiques a l’empresa, en el nostre cas, a les mateixes aules de la llar d’Infants de La Farga o del mateix grup educatiu, com La Vall i Airina.

Cobrar per estudiar. Pràctiques remunerades amb alta a la Seguretat Social a partir del segon curs a les mateixes Llars de la Institució.

Contacte amb la realitat de la Llar des del primer dia. El curs es realitza a les instal·lacions de La Farga Infantil. És un centre educatiu de gran prestigi, amb més de 400 alumnes, en un entorn natural privilegiat, que compta amb excel·lents comunicacions amb Barcelona i el Vallès.

Equip docent expert i un entorn privilegiat. El nostre claustre està format per persones amb dilatada experiència que s’ocupen de la coordinació de les diverses Llars que disposa la Institució.

Metodologies actives. Totes les classes s’imparteixen a partir de les metodologies actives que apliquem a les nostres escoles: rutines de pensament, treball cooperatiu, treball per projectes.

Pla d’acompanyament i Borsa de treball. L’alumnat disposa d’un pla personalitzat amb l’objectiu d’afavorir la seva continuïtat acadèmica o la incorporació al mercat laboral i l'accés a les ofertes de les nostres escoles.

Si voleu més informació:


Global competence
News