El 100% dels alumnes de la Institució aproven les PAU

El 100% dels alumnes de la Institució aproven les PAU

366 dels 366 alumnes presentats per part dels nostres col·legis han superat les proves en primera convocatòria! A més, 18 alumnes han aconseguit una distinció per haver obtingut una qualificació superior a 9.

Tots els alumnes presentats de la Institució, 366, han aprovat les PAU 2021! El resultat és molt positiu, el millor dels darrers anys amb un 100% d'aprovats, com també ho és el 97,7% del global de Catalunya.

A més, una altra dada que volem destcara és l’evolució dels alumnes durant aquest curs observant els resultats al Batxillerat i les PAU de forma global. Per exemple, dels  408 alumnes matriculats a 2n de Batxillerat, el 93% van aprovar al juny. L’acompanyament és un punt fort de les nostres escoles. Una dada més que significativa i que reflecteix la importància que donem a l’acompanyament, és que el 90% dels alumnes de les nostres escoles que es matriculen al Batxillerat es presenten a la Selectivitat i la superen, davant el 68,7% de Catalunya.

DISTINCIONS
Els resultats a les PAU dels nostres alumnes han estat excel·lents, amb 18 distincions per haver obtingut una qualificació superior a 9. Vuit alumnes de La Vall, tres de La Farga, tres de la Institució Tarragona, dos de la Institució Igualada, i una de Les Alzines i de la Institució Mallorca rebran la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat. 18 alumnes de la Institució en total sobre els 366 presentats, una distinció per cada 20 alumnes. A Catalunya, hi ha hagut 1.242 distincions dels 32.627 alumnes presentats, una distinció per cada 27 alumnes.

DADES MÉS DESTACADES

Global competence
News