Alumnat amb Altes Capacitats:

Alumnat amb Altes Capacitats:

I Jornada pels Departaments d’atenció a la diversitat: “Com treballar amb els alumnes amb Altes Capacitats?”.

A la Institució afirmem que les nostres són escoles de famílies. Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar la seva educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge. Per tant, l’atenció a la diversitat a l’aula, és un tret essencial a tots els col·legis de la Institució.

Alumnat amb Altes Capacitats: El 9 de maig va tenir lloc  a l’auditori de La Vall la primera Jornada pels  Departaments d’atenció a la diversitat dedicada a “Com treballar amb els alumnes amb Altes Capacitats?”. 

Hi participaren gairebé 30 professionals, psicopedagogs i docents, de totes les escoles de  la Institució. Paulina Banfalvi, experta en AA.CC, va  dirigir una jornada molt pràctica, centrada en: 

- Necessitats de l’alumnat amb AA.CC.
- Una nova metodologia a l’aula que estimuli el  desenvolupament del potencial de tots els alumnes:  “l’aprenentatge multinivell creatiu”.

Prepared for the change
News