Nens i nenes… a crear!

Aquests són els avantatges de l’Atelier, un espai creatiu per als més petits

L’art ens transmet emocions, reflecteix maneres de pensar, de sentir... i és convenient que l’escola no simplifiqui l’art a copiar obres, a fabricar objectes, tot oblidant el seu potencial expressiu i comunicatiu.

A la Institució Familiar d’Educació concebim l’Atelier com un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica, d’apropament al món de l’art i no només com un espai d’aprenentatge d’estratègies creatives en un sentit estricte de la paraula. Segons Josep Tibau, professor de l’Atelier de la Institució La Vall és un espai de creació, que convida l’infant a experimentar i descobrir les seves pròpies capacitats mitjançant elaboracions plàstiques.

Un altre destacat especialista, Howard Gardner, professor d'Harvard i pioner en els anys 80 de la teoria de les intel·ligències múltiples, sosté que “un bon sistema educatiu ha d'alimentar i fomentar totes les formes d'intel·ligència, incloses les relacionades amb l'art; en cas contrari, descuraria parcel·les fonamentals del potencial humà i frenaria el desenvolupament cognitiu dels nens”.

En aquest sentit, Gardner recomana afavorir l'afició dels nens per l'art en qualsevol de les seves formes, no sols com un mitjà d'expressió sinó també com una manera d'acostar-se al món que els envolta.

Carmen Arrufat, Doctora en Art Contemporani i Educació Artística, llicenciada en Belles Arts, màster oficial “Arts visuals i educació “, professora de la UIC i Sotsdirectora de La Farga Infantil afirma: “A l’Atelier intentem que els diferents espais ofereixin possibilitats per a treballar tots aquests aspectes: la creativitat, l’experimentació, l’expressivitat, la reflexió, el joc, els aprenentatges tècnics… però d’una manera conjunta i integrada. A vegades en un sol projecte es combinen feliçment tots aquests aspectes, encara que uns altres no siguin tan equilibrats. En uns espais potser aprenen més tècniques plàstiques que en uns altres, o es treballa el món emocional i l’expressivitat de manera especial o apareixen més o menys referents artístics que els acostin al món de l’art; però sempre intentem tenir-los tots presents igual que un menú equilibrat intenta cobrir les diferents necessitats de l’organisme i no sols la necessitat de calci, de vitamines o d’hidrats”.


5 Avantatges de l’Atelier

1. La creativitat i l’afectivitat van molt lligades i l’Atelier és l’espai que permet al nen expressar el que sent de manera lliure.

2. Està organitzat en un seguit d’espais que donen cobertura als diversos llenguatges artístics i als diferents objectius que busquem: espai de dibuix, espai de pintura, espai de modelatge amb fang, espai de construccions, espai de collage, espai de llum, espai d’elements naturals i animals, espai Kapla i espai de sorra.

3. A la presentació introduïm el tema sobre el qual treballarem, ajudant-nos d’una imatge o un conte que els ajudi a connectar el treball amb les seves pròpies vivències i emocions.

4. A partir d’aquí, cada nen escull l’espai on vol treballar i com a màxim hi pot haver entre 4 o 5 nens en cada espai. Mentre el nen realitza les seves produccions, l’atelierista adopta una actitud d’observador, manifestant una mirada atenta que permet a l’alumne sentir-se valorat en allò que està produint.

5. És molt important la valoració que es fa dels seus treballs en el moment de la cloenda. El fet que la resta de companys escoltin i mostrin interès en el que cada un exposa, els ajuda a ser conscients que hi ha altres possibilitats creatives i expressives.


Galeria d'imatges

Lideratge ètic
Noticia