Convocatòria de la Junta General Extraordinària

El proper 10 de febrer a les 17.00h al nou domicili social de la Institució, Avinguda Montserrat Roig, 3

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als senyors accionistes a la Junta general extraordinària, que tindrà lloc en el domicili social, Avinguda Montserrat Roig, 3, de Sant Cugat del Vallès, el pròxim dia 10 de febrer de 2023, a les 17 hores, en primera convocatòria, i, si procedís, el següent dia 11, en el mateix domicili, i a la mateixa hora, en segona convocatòria, sota el següent

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Modificació dels Estatuts Socials.
  • Segon.- Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.
  • Tercer.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta.

Qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social i obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com el text íntegre de la modificació dels estatuts proposada, i l'informe sobre aquesta.

Barcelona, 9 de gener de 2023.

Sense categoria
Noticia