usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

La preceptuació uneix col·legi i família i facilita la formació integral de les nostre alumnes"

La preceptuació, una eina indispensable
Pares
02.10.2012
La preceptuació, una eina indispensable

És un dels eixos del nostre projecte educatiu, que es concreta en entrevistes periòdiques amb els pares.

La preceptuació és un tret fonamental i distintiu del nostre col•legi i un mitjà per personalitzar l’educació. És l’eix central del projecte educatiu d’Institució i és un tipus d’orientació educativa que té com a finalitat la millora integral de cada alumna i de cada família.

És l’eina fonamental per ajudar els nostres alumnes a adquirir competències bàsiques que han de dominar en l’àmbit social i laboral. Els aspectes relacionats amb el coneixement propi, la presa de decisions, la convivència i la responsabilitat individual davant la societat en què viuen, el treball ben fet..., tots aquests temes es treballen en les preceptories.


A Arabell entenem l’educació com un sistema d’accions encaminades a estimular i desenvolupar les aptituds personals de cada alumne i capacitar-lo per fer front, amb criteris propis, a les diverses circumstàncies de la seva vida. Per això, la preceptuació no es limita a les activitats de la persona responsable d’aquesta tasca en uns moments determinats. No és només l’entrevista setmanal o quinzenal entre preceptora i preceptuada.

Al nostre col·legi totes les professores són preceptores, perquè totes, en qualsevol moment, escolten, aconsellen, orienten i guien l’alumna que ho demana.

|