usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

El desenvolupament i la formació continuada del professorat és prioritari al nostre projecte."

Formació del professorat
professorat
Formació del professorat

A Institució considerem prioritari el desenvolupament i la formació continuada del professorat per a la millora de la qualitat del nostre projecte educatiu

Aprendre a ensenyar ha de ser un procés continu al llarg de tota la carrera docent, per aquest motiu, freqüentment organitzem reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. per al professorat, personal d’administració i serveis, coordinadores i membres dels consells de direcció dels col·legis d’Institució; als quals es convida també docents d’altres centres escolars. 

Els professors i les professores afronten els nous reptes de l’educació amb il•lusió, adaptant-se a les noves necessitats, per tal d’oferir una educació de qualitat. I ho fan amb l’avantatge que els dóna pertànyer a una institució que compta amb una llarga experiència d’innovació i recerca educativa. 

Jornades formatives a l’IESE

L'any 1995 van tenir lloc les primeres jornades formatives que Institució organitzava per a  membres dels consells de direcció i professorat. Han passat 15 anys i des de llavors les sessions s'han anat repetint dos cops l'any al mateix escenari.

Les jornades de formació que se celebren a l'IESE són un instrument de reflexió, d’intercanvi d’experiències i col·laboració que ens permeten aprendre dels "millors".

Aquestes jornades han comptat amb la col·laboració de més de 50 ponents, tots ells figures destacades de l’àmbit educatiu, el món empresarial i la cultura. El seu tarannà i les seves lliçons carregades d'experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, enfortint-la i recordant-nos any rera any la importància de la formació continuada. Les sessions de divendres estan adreçades a professionals amb responsabilitat a la direcció dels centres i les de dissabte s’obren a tot el professorat i hi assisteixen més de 400 persones d’arreu de Catalunya i Balears.

Cursos d’estiu d’Institució 

el curs i abans de començar-ne un altre, és a dir durant els mesos de juliol i setembre, es disposa d’un període idoni per a reflexionar, formar-se i trobar noves metes pel curs vinent. Des de l’any 2006 organitzem la nostra pròpia “Escola d’estiu” a les instal·lacions de la Universitat Internacional de Catalunya (la UIC) oferint diversos cursos amb una durada d’entre 20 i 30 hores – distribuïts en diversos dies – sobre aspectes que considerem claus per reforçar la formació del professorat: orientació i tutoria, Competències bàsiques, Intel·ligències Múltiples a Educació Infantil, integració de les TIC a l’aula, Innovació educativa, inclusió i atenció a la Diversitat, Treball en equip, Resolució de conflictes, Atenció a les famílies, la pràctica docent a l’aula, Didàctica... entre d’altres. 

Aquests cursos tot i que estan adreçats al nostre professorat, s’obren a altres centres educatius. La participació és molt elevada i cada any hi assisteixen més de 300 professionals.

Formació específica dels professionals d’Institució (inicial)

Adreçat a professionals amb menys de dos anys als nostres col·legis, aquest curs s’imparteix a principis de setembre i es tracten diversos aspectes relacionats amb l’ideari d’Institució, el caràcter propi, l’organització escolar... És un curs breu i intensiu sobre tots aquells aspectes que conformen la nostra identitat i cultura corporativa. 

Formació especialitzada (per àrees de coneixement) 

Cada any s’organitzen diversos cursos i sessions pràctiques orientats a reforçar els coneixements i millorar el treball en equip dels nostres professionals, i  poden ser: 

- Als propis centres. Sessions per a tot el professorat d’una escola, per departaments, seccions o nivells. La temàtica és molt variada des de sessions didàctiques, d’organització escolar, metodologies a l’aula... 

- Intercol·legials. Adreçades a persones de diversos col·legis amb responsabilitats similars (directors, professors de matemàtiques, caps d’estudis....) 

- Departamentals. També es realitzen sessions de Departaments (Administració, TIC, Comunicació i Imatge, Governantes...)  

Formació personal

Des de sempre Institució s’ha caracteritzat pel seu suport a la formació específica de totes i cada una de les persones que formen part de la nostra organització. Cada any professors i professores assisteixen a Congressos, trobades, cursos de perfeccionament, visites a col·legis de fora... 

Sovint es proposen i es concedeixen beques, adreçades a una millora personal dels professionals i de l’organització. Aquestes beques, que poden ser totals o parcials en funció del cost, són un suport per a realitzar nous estudis o cursar formació de postgraus (màsters, doctorats...).


galeria de fotos
  • Formació del professorat
|