usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Per a no perdre's!"

Informació general del curs
curs actual
06.09.2013
Informació general del curs

Aquí teniu tot el que cal saber.

CALENDARI ESCOLAR I D’ACTIVITATS

 

2 de setembre: inici de les activitats del professorat.

12 de setembre : inici de les classes (tots els cursos).

21 de desembre al 7 de gener (Ambdós inclosos): Vacances de Nadal.

12 al 21 d’abril: vacances de Setmana Santa.

20 de juny: darrer dia de classe.

30 de juny: el professorat acaba les activitats.

Els festius de lliure disposició seran: 31 d’octubre 2013, 28 de febrer 2014 i 2 de maig 2014.

Trobareu en aquest mateix full informatiu una previsió del calendari d’activitats. Les modificacions s’avisaran oportunament.

 

HORARI ESCOLAR

 

De 9:30h a 17:00h, inclosa l’hora de dinar i les activitats complementàries.

El centre obre les seves dependències a les 8:30h del matí. Els alumnes que hi vinguin s’han d’estar a la Mediateca, fins a l’hora de començar les classes.

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA)

 

Afers econòmics i transport: Sr. Josep M. Illa

Horari: de 9:00h a 14:00h i de 15:30h a 17:00h

Afers de gestió acadèmica: Sra. M. Rosa Jurado Llena

Recepció i secretaria:  Sra. M. Teresa Pont

Horari: del 29 d’agost al 10 de setembre: de 9:00h a 14:30h

A partir del 12 de setembre: de 9:00h a 13:00h i de 14:30h a 17:30h.

 

ENTREVISTES

 

Amb els membres del Consell de Direcció:

 

Director: Sr. Jordi Ferraz Costafreda

Sotsdirector de formació:Sr. Jordi Bosch i Muntal

Pare del C.D.: Sr. Ignacio Gonzalo  Migueláñez

 

Membres Coordinadors:

 

Cap d’ Estudis:  Sr. J.M. Espasa Molgó

Coordinador primària: Sr. Enric Barri Vilardell

Coordinador secundària: Sr. Ramon Moix Segura                    

 

 

Només us cal trucar a Secretaria i podreu concertar dia i hora.

 

Un cop hagi començat el curs, us notificarem quin tutor personal (el preceptor) ha estat assignat al vostre fill. Els tutors personals o preceptors us comunicaran el seu horari de visites i per entrevistar-vos-hi haureu de trucar a Secretaria.

 

Si desitgeu parlar amb la capellania del col·legi, podeu fer-ho també a través de Secretaria.

 

ASSISTÈNCIA

 

Les faltes d’assistència i els retards s’han de comunicar a Secretaria. Els permisos per sortir de l’escola abans de l’hora prevista cal fer-los constar per escrit a l’agenda o en una targeta que caldrà lliurar al tutor corresponent.

 

TRANSPORT

 

L’escola té organitzat un servei de transport escolar. Els itineraris, parades i horaris us seran tramesos abans que comenci el curs. Els canvis esporàdics de ruta cal sol·licitar-los per escrit a Secretaria i un cop s’obtingui el seu vistiplau serà lliurat a la persona responsable de l’autocar corresponent.

 

Us recordem que la normativa de la convivència de Terraferma també és vigent als autocars i l’actitud dels usuaris d’aquest servei ha de ser correcta amb tothom, en especial amb la persona responsable del servei i el/la xofer.

 

Si algun alumne utilitza mitjans propis de transport ha de portar un escrit dels pares que ho justifiqui. El Col·legi no es fa responsable de la mala utilització d’aquests mitjans.

 

Els pares disposen d’una zona exclusiva d’estacionament per a deixar i recollir els seus fills a la zona d’autobusos. Us preguem que estacioneu el vehicle de manera que permeti la circulació fluïda dels altres. Els alumnes us han d’esperar dins del recinte escolar fins que els aviseu. A la tarda es tancarà la porta a les 17:30h . L’altre pàrquing està reservat a visites i personal de l’escola.

 

OBJECTES PERDUTS

 

A Terraferma disposem d’un servei d’objectes perduts. Si us convé, cal acudir a Secretaria. Tot el material ha d’anar marcat per tal de poder-lo identificar.

 

MENJADOR

 

Normalment s’utilitzarà el mateix sistema de menjador al llarg del curs. Els alumnes que eventualment vulguin el menú del col·legi, han de recollir un tiquet a Secretaria i l’hauran de lliurar en el moment que els serveixin el dinar.

Aquells alumnes que necessitin un règim especial ho hauran de comunicar per escrit a Secretaria.

Periòdicament us farem arribar un full amb els menús de cada mes, que també trobareu al web.

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA I MEDICAMENTS

 

El col·legi té subscrita una pòlissa d’accidents individuals i una altra de responsabilitat civil. Si calgués utilitzar-les, el primer que es fa és avisar els pares. Si cal atenció mèdica, habitualment ens atenen a la Clínica Perpetuo Socorro. Si calgués administrar algun medicament als vostres fills, heu de portar la recepta mèdica i el medicament.

 

UNIFORME

 

L’uniforme que han de dur tots els alumnes de Primària i d’ESO consta dels elements següents:

Polo de color granat (a l’estiu) i camisa de color blau Oxford (a l’hivern), jersei blau marí de coll de pic, pantalon gris fosc, (és obligatori que sigui llarg a secundària), mitjons blau marí i sabates de color negre, no nàutics ni similars. És obligatori per als alumnes de tots els cursos portar cinturó.  El Consell de direcció us indicarà el moment en què caldrà fer el canvi d’un a altre model.

 

Pel que fa als alumnes de Batxillerat –malgrat no haver de dur uniforme-, us recordem que l’estil en el vestir per part dels vostres fills ha de ser:  sabates fosques, pantalons, cinturó, camisa o polo, jersei. no portaran texans ni dessuadores, samarretes, xandall i calçat esportiu. 

 

Roba d’esport: La roba d’esport del col·legi l’han de dur tots els alumnes, des de primer de Primària a Batxillerat.

 

CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

 

Les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) de Terraferma contemplen tot un seguit de normes elementals que faciliten la convivència entre l’alumnat, el professorat i la resta de membres de la comunitat educativa. La direcció de l’escola compta amb el suport dels pares per tal que entre tots les fem complir. En tenim una còpia a la vostra disposició.

 

ALTRES INFORMACIONS

 

Podeu visitar el web de l’escola a: http://www.institucio.org/terraferma

En aquest web hi podeu trobar la nostra agenda actualitzada, visitar els webs didàctics del professorat, consultar el pla d’estudis, els comunicats tramesos a les famílies, els deures, el butlletí informatiu digital, les notes dels vostres fills o estar al corrent de les novetats de l’escola.

 

 

Centre concertat per la Generalitat

 

C./ de Lleida, núm. 270

25110 Alpicat (Lleida)

[email protected]

Telèfon: 973 737 011

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL

 

CURSO 2013-2014

 

CALENDARIO ESCOLAR Y DE ACTIVIDADES

 

2 de septiembre: Inicio de las actividades del profesorado.

12 de septiembre: Inicio de las clases (todos los cursos).

21 de diciembre al 7 de enero: Vacaciones de Navidad.

12 al 21 de abril: Vacaciones de Semana Santa

20 de junio: Acaban las clases.

30 de junio: El profesorado acaba las actividades.

Los festivos de libre disposición serán: 31 de octubre de 2013, 28 de febrero de 2014 y 2 de mayo de 2014.

 

Encontraréis en esta misma hoja informativa una previsión del calendario de actividades. Las modificaciones se avisarán oportunamente.

 

 

HORARIO ESCOLAR

 

De 9.30 h. a 17.00 h., incluidas la hora de comer y las actividades complementarias.

El centro abre sus dependencias a las 8.30 h. de la mañana. Los alumnos que lleguen a esa hora deberán permanecer en la Mediateca, hasta la hora de empezar las clases.

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA)

 

Asuntos económicos y de transporte: Sr. Josep M. Illa

Horario: de 9.00 h a 14.00 h y de 15.30 h a 17.00 h

Asuntos de gestión académica: Sra. M. Rosa Jurado Llena

Recepción y secretaría:              Sra. M. Teresa Pont

Horario: del día 29 al 10 de septiembre: de 9:00 h. a 14:30 h.

A partir del 12 de septiembre: de 9:00 h. a 13:00 h. y de 14:30 h. a 17:30 h.

 

 

ENTREVISTAS

 

Con los miembros del Consell de Direcció:     

 

 Director: Sr. Jordi Ferraz Costafreda

 Subdirector de formación: Sr. Jordi Bosch i Muntal

 Padre del C.D.: Sr. Ignacio Gonzalo Migueláñez

 

Miembros Coordinadores:

 

Jefe  de Estudios : Sr. J.M. Espasa Molgó

Coordinador de primaria: Sr. Enric Barri Vilardell

Coordinador de secundaria: Sr. Ramon Moix Segura

      

 

Sólo tenéis que llamar a Secretaría y podréis concertar día y hora.

 

Una vez haya comenzado el curso, os notificaremos qué tutor personal (el preceptor) ha sido asignado a vuestro hijo. Los tutores personales o preceptores os comunicarán su horario de visitas y para entrevistaros con ellos tenéis que llamar a Secretaría.

 

Si deseáis hablar con la capellanía del colegio podéis hacerlo también a través de Secretaría.

 

 

ASISTENCIA

 

Las faltas de asistencia y los retrasos se tienen que comunicar a Secretaría. Los permisos para salir antes de la hora prevista se tienen que hacer constar por escrito en la agenda o en una tarjeta que tendréis que entregar al tutor.

 

TRANSPORTE

 

El colegio tiene organizado un servicio de transporte escolar. Los itinerarios, paradas y horarios se os harán llegar antes del comienzo del curso. Los cambios esporádicos de ruta se tienen que hacer constar por escrito a Secretaría y una vez se obtenga la aprobación será entregada a la persona responsable del autocar correspondiente.

 

Os recordamos que la normativa de la convivencia de Terraferma también es vigente en los autocares y la actitud de los usuarios de este servicio tiene que ser correcta con todos, en especial con la persona responsable del servicio y el/la conductor/-a.

 

Si algún alumno utiliza medios propios de transporte tiene que traer un escrito de los padres que lo justifiquen. El Colegio no se hace responsable de la mala utilización de estos medios.

 

Los padres disponen de una zona exclusiva de estacionamiento para dejar y recoger a sus hijos que está situada al lado de la zona de autobuses. Os rogamos que aparquéis el vehículo de tal forma que permita una circulación fluida de los demás. Los alumnos se tienen que esperar dentro del recinto escolar hasta que les vengáis a buscar. La recogida será en la misma zona que la llegada. Por la tarde se cerrará la puerta a las 17:30 h.  El otro párquing está reservado para visitas y personal del colegio.

 

OBJETOS PERDIDOS

 

En Terraferma disponemos de un servicio de objetos perdidos. Si lo necesitáis, preguntad en Secretaría.

Todo el material tiene que estar marcado para poderlo identificar.

 

COMEDOR

 

Normalmente se utilizará el mismo sistema de comedor a lo largo del curso.         

 

Los alumnos que eventualmente deseen el menú del colegio, tendrán que recoger el correspondiente tiquet en Secretaría y entregarlo en el momento que les sirvan la comida.

 

Aquellos alumnos que necesiten un régimen especial lo tendrán que comunicar por escrito a Secretaría.

 

Periódicamente os haremos llegar una hoja con los menús de cada mes, que también se pueden consultar en el web del colegio.

 

 

 

ASISTENCIA MÉDICA Y MEDICAMENTOS

 

El colegio tiene suscrita una póliza de accidentes individuales y otra de responsabilidad civil. Si se tuvieran que utilizar, lo primero que se hace es avisar a los padres.  Si hace falta atención médica, habitualmente nos atienden en la Clínica Perpetuo Socorro. Si hubiera que administrar algún medicamento a vuestros hijos, debéis traer la receta médica y el medicamento.

 

UNIFORME

 

El uniforme obligatorio para todos los alumnos de Primaria y de ESO consta de los elementos siguientes:

Polo de color  granate (en verano) y camisa azul Oxford (en invierno), jersey azul marino de cuello de pico, pantalón gris oscuro, (es obligatorio que sea largo en secundaria), calcetines azul marino y zapatos de color negro, no náuticos ni similares. Es obligatorio para los alumnos de todos los cursos llevar cinturón. El Consejo de dirección os indicará en qué momento deberá realizarse el cambio de uno a otro. 

 

En cuanto a los alumnos de Bachillerato – aunque no tengan que llevar el uniforme-, os recordamos que el estilo en el vestir por parte de  vuestros hijos tendrá en cuenta que no vestirán vaqueros, sudaderas, camisetas, chándal i calzado deportivo. Vestirán zapatos oscuros, pantalones, cinturón, camisa o polo, jersey.

 

Ropa deportiva: La ropa de deporte del colegio la tienen que traer todos los alumnos, desde primero de Primaria hasta Bachillerato.

 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

 

Las NOFC (Normas deOrganización y Funcionamiento del Centro) de Terraferma concreta una serie de normas elementales que facilitan la convivencia entre el alumnado, el profesorado y el resto de miembros de la comunidad educativa. La dirección del centro cuenta con la ayuda de los padres para que entre todos las hagamos cumplir. Tenéis una copia a vuestra disposición.

 

OTRAS INFORMACIONES

 

Podéis visitar el web del colegio en: http://www.institucio.org/terraferma

En él podéis ver nuestra agenda actualizada, visitar los webs didácticos del profesorado, consultar el plan de estudios, las circulares que se envían a las familias, los deberes, el boletín informativo digital, las notas de vuestros hijos o estar al corriente de las novedades del colegio.

 

Centre concertat per la Generalitat

 

C./ de Lleida, nº 270

25110 Alpicat (Lleida)

[email protected]

Teléfono: 973 737 011

 

 

 

 

 


|