usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Els pares es comprometen a ajudar els fills a seguir les normes pactades."

10. Educa des del compromís
in_TAC
06.09.2010
10. Educa des del compromís

Una bona eina per educar els fills adolescents en l’ús d’Internet és pactar amb ells una mena de contracte que inclogui uns compromisos que aquests estan disposats a complir.

El gran atractiu que tot el que ofereix Internet té pels adolescents fa que guiar-los en el seu ús no sigui fàcil. És per això que moltes vegades disposar d’un contracte, en el que pares i fills s’hagin posat d’acord i es comprometin a complir, pot ser de gran ajuda.

El pacte o contracte és una acció positiva, un reconeixement de les responsabilitats de cada part. Ha de ser raonable, clar i concret, i explicitar el que oferim, el que demanem i les conseqüències del seu incompliment.

En el cas que tinguem fills de diverses edats és convenient crear contractes diferents per a cadascun d'ells amb regles adequades a la seva edat i maduresa. Tots hem de signar el contracte per confirmar que comprenem les regles i que acceptem seguir-les quan estem connectats.

Una vegada signat, el contracte ha d'estar disponible en tot moment i en un lloc fàcilment visible a prop de l’accés a Internet, perquè ens ajudi a recordar les regles.

En les següents adreces trobarem alguns models de contractes:

Evidentment, són models i haurem de realitzar les modificacions i adaptacions necessàries per adequar-los al nostre context familiar.


|