usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

El futur serà treballar al núvol, és a dir a Internet."

Què és In_TAC?
in_TAC
21.09.2010
Què és In_TAC?

El futur serà treballar al núvol, és a dir a Internet. Per això aviat disposarem de totes les eines informàtiques necessàries a través de la xarxa.

La innovació tecnològica avança cap a un altra concepció d’ordinador personal, semblant a la dels “smartphone” o “Tablet”, en què el potencial de possibilitats ja no depèn tant del processador o del disc dur sinó de la qualitat de l’accés a la xarxa.

Moltes empreses i institucions educatives estan migrant els seus sistemes informàtics cap al núvol. Els avantatges són nombrosos: més seguretat de no perdre la informació, més potència amb menys recursos, multiplicitat d’aplicacions, més versàtils i orientades al treball col·laboratiu, entorns d’aprenentatge segurs amb eines de suport o ampliació, etc. El núvol ens dóna molt més per menys.

Google Apps i els campus virtuals (Moodle, Eleven, etc.) són eines que estan al núvol; juntes ofereixen un gran potencial de possibilitats per l’aprenentatge, la comunicació i el coneixement. Google Apps for education disposa d’un conjunt d’aplicacions de caràcter general, Gmail, Docs, Calendar, Site, etc., totes elles orientades a la comunicació i la col·laboració. És una versió professional de Google Apps disponible per col·legis amb filtres de continguts incorporats, sense publicitat ni limitacions. Els campus virtuals són l’eina e-learning més estesa arreu del món.

Tant Google Apps for education com els campus virtuals s’administren i es gestionen de manera privada creant “zones de treball” segures i adients per tota la comunitat educativa.

in_TAC

In_TAC és un nou projecte que té com a objectius formar en la competència TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) i crear un espai educatiu al núvol, on pares, professors i alumnes puguin compatir coneixement i comunicar-se de manera eficient i segura. Inclou un pla de formació sistemàtic i a la vegada personalitzat, per pares, professors i alumnes, des de les primeres edats fins al batxillerat.

Amb In_TAC cada alumne cercarà informació de qualitat mentre desenvolupa el seu propi criteri, es comunicarà eficaçment mentre aprèn a protegir i respectar la privacitat de cadascú, treballarà de manera col·laborativa amb els seus companys i professors, i tindrà al seu abast activitats de reforç o d’ampliació segons les seves necessitats.

In_TAC estarà al costat de les famílies col·laborant amb els pares en l’educació dels seus fills en l’ús de les noves tecnologies i donant-los eines perquè puguin acompanyar-los en el seus aprenentatges. A través de la web del col·legi, les famílies trobaran tota la informació que necessitin per reflexionar i actuar envers el núvol.|