usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Els fills adolescents, encara que els falta per madurar, són un filó de possibilitats que cal descobrir i canalitzar."

7. Els fills adolescents
in_COF
7. Els fills adolescents

Enmig dels conflictes i crisis, molts dels valors transmesos per la família durant la infància, comencen ara a despuntar i ser assumits.

Es descobreixen en aquest curs els valors que tenen els fills adolescents malgrat la seva personalitat fràgil, i s'aprèn a plantejar la comunicació amb ells en moments de dificultat.

Els fills adolescents, encara que els falta per madurar, són un filó de possibilitats que cal descobrir i canalitzar.

Entre els conflictes i les crisis, molts dels valors transmesos per la família durant la infància, comencen ara a despuntar i a ser contrastats i assumits.

Amb aquest programa d'Orientació Familiar els pares amb fills adolescents de 14 a 18 anys descobreixen els valors que aquests tenen i aprenen a plantejar, amb ells, un tracte prudent que fa eficaç la comunicació en moments de crisis. A més s'analitzen les tendències socials que incideixen en el desenvolupament de la seva fràgil personalitat.

Com tots els cursos d'Orientació Familiar de Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d'amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que es plantegen.


Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del Fert que treballa en col·laboració amb l'institut de la família de la Universitat Internacional de Catalunya.

QUADRE TEMÀTIC


  1. Crisi i reptes de l'adolescència. Adolescència temps de paciència.
  2. Descobriment dels valoris adolescents. El coneixement i l'acceptació dels fills.
  3. El despertar de la sexualitat. Efervescència i autodomini. L'educació per a l'amor.
  4. El valor de la imatge corporal. Anorèxia o la somatització de les modes. El cos, manifestació de la persona.
  5. L'autoritat. Models contracorrent. Autoritat, llibertat i responsabilitat.
  6. La moguda adolescent. Amics, riscos i drogodependència.
  7. La religió i la intimitat de la persona. Assentament d'una escala de valors.
  8. Llar i decoració familiar. Relacions conjugals: Comunicació madura.

|