usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Els pares analitzen quines són les causes i els efectes d’aquests canvis i estudien les pautes més apropiades per mantenir una bona relació."

6. Els fills pre-adolescents
in_COF
6. Els fills pre-adolescents

Posa l’ordinador en un lloc central de la casa on puguis acompanyar-los, controlar el que fan i el temps que hi dediquen.

En edats en què encara no han après a fer-ne un bon ús, tenir l’ordinador a la seva habitació o disposar d’un smartphone amb connexió implicaria assumir un munt de riscos que no podríem controlar.

Les nenes i els nens acaben la seva etapa infantil quan entren en la fase de la pubertat. Es produeixen llavors al seu interior una sèrie de canvis psicosomàtics que, units a les influències externes que reben, pertorben la seva sensibilitat i alteren la seva conducta. A aquest període en diem preadolescència.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar els pares analitzen quines són les causes i els efectes d’aquests canvis i estudien les pautes més apropiades per mantenir una relació sensata, dialogant i ferma amb els seus fills, sense coartar el seu natural descobriment del món que els envolta i que els exigeix començar a ser ells mateixos.

Aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F”, que utilitzant uns casos reals com a base de discussió proposa que el matrimoni els llegeixi personalment, els comenti, es reuneixi després amb altres matrimonis en grups petits, en què en un ambient d’amistat, s’analitzin i discuteixin les qüestions que s’hi plantegen. Tot això amb un material de suport que inclou Nota tècnica, fulls de seguiment i bibliografia adequada a cada tema.

Per extreure conclusions i establir criteris, assisteixen després a unes sessions generals moderades per pares o mares experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del FERT, que treballa en col · laboració amb l’Institut de la Família de la Universitat Internacional de Catalunya.

QUADRE TEMÀTIC

  1. L’etapa preadolescent. Al voltant de la pubertat
  2. Educar en valors. Les diferències individuals
  3. Orientar en els estudis i la influència de l’ambient. L’adquisició d’hàbits
  4. Autoritat i autonomia. Vida de família
  5. Sentiment espiritual. La idea de servei i vida de pietat
  6. Les primeres sortides i l’ús de les noves tecnologies
  7. La identitat sexual. Valor del cos: masculinitat i feminitat
  8. Convivència conjugal. Crisi, problemes i solucions matrimonials


|