usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Analitzem la importància de viure d’acord amb una escala de valors, de com transmetre’ls als fills i de com ajudar-los a conquistar-los."

5. Les primeres decisions
in_COF
5. Les primeres decisions

El final de l’etapa infantil és un moment de gran desimboltura amb l’entorn. S’analitza la importància de viure d’acord amb una escala de valors i de saber transmetre’ls als fills.

És l’etapa més receptiva, el moment de tractar determinats temes, sense endarrerir-los, just abans d’entrar en la pubertat i l’adolescència.

En els últims anys de l’etapa infantil les nenes i els nens mostren una gran desimboltura en la seva relació amb l’entorn que els circumda. Això els obliga a prendre gran quantitat de decisions personals en moltes situacions diàries. Per poder triar s’ha de tenir en compte una escala de valors com a referència.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar dels pares analitzen la importància de viure d’acord amb una escala de valors, de com transmetre’ls als fills i de com ajudar-los a conquistar-los. En aquestes edats els nens i les nenes es troben en la millor etapa infantil, en la més receptiva, per això no es pot retardar el tractar determinats temes, ni serviria fer-ho quan arribin els problemes de la pubertat o adolescència. És ara el moment de consolidar virtuts i valors.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la Universitat Internacional de Catalunya.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció al programa. Les primeres decisions en una etapa d’equilibri
  2. El caràcter dels fills. Edat i coneixement
  3. La vida de llar. Preservar la vida de llar per educar la persona
  4. L’educació de la voluntat. Forjar el caràcter
  5. L’ús del temps lliure: TV, ordinadors, noves tecnologies, esports, jocs
  6. L’amor conjugal. La compenetració matrimonial
  7. L’educació de l’afectivitat. Reflexions al voltant de l’educació per l’amor
  8. Autoritat i responsabilitat. Aprenent a ser lliures


|