usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a canalitzar els seus comportaments"

4. Les primeres lletres
in_COF
4. Les primeres lletres

Els nens de 6 a 8 anys comencen a manifestar trets de la seva personalitat i a raonar. Això exigeix individualitzar molt el tracte.

Amb aquest curs, els pares aprenen a conèixer millor els fills i a conciliar l’educació personalitzada amb les influències de l’entorn, per guiar la seva conducta sobre el substrat de les virtuts humanes.

Adquirits i als marcs de referència estables que els nens i les nenes necessiten viure durant els “Primers Passos”, ens trobem ara amb nens de 6 a 8 anys que comencen a manifestar trets de la seva personalitat i ús de raó. Aquesta circumstància requereix individualitzar molt el tracte amb ells.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar dels pares aprenen a conèixer millor els seus fills i conciliar la seva educació personalitzada amb les influències de l’entorn. És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a canalitzar els seus comportaments sobre el substrat de les virtuts humanes.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la Universitat Internacional de Catalunya.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció cap a l’ús de la raó. Característiques psicològiques segons edats
  2. El coneixement dels fills. Estudi dels diferents caràcters
  3. El projecte educatiu. Educar per objectius: créixer com a persona
  4. Saber manar, saber obeir. L’exercici de l’autoritat en la infància
  5. El naixement de la pietat. El nen i la religió
  6. Educar la sexualitat humana. Informació sexual en la infància
  7. Educar en temps de lleure. Els jocs i l’ús de les noves tecnologies
  8. Treball i família. Vida domèstica i professional


|