usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Convertir les situacions de la vida familiar en meravellosos moments d’aprenentatge és una de les finalitats de l’educació primerenca."

2. Les primeres passes
in_COF
2. Les primeres passes

Es prepara els matrimonis joves, que esperen un fill o tot just l’han tingut, perquè coneguin els principals marcs pedagògics i els hàbits bàsics que els seus fills han d’adquirir.

Descobreixen que durant la primera infància, amb una educació materna i paterna afectuosa i coherent, es configuren les bases de la felicitat futura.

Convertir les situacions de la vida familiar en meravellosos moments d’aprenentatge és una de les finalitats de l’educació primerenca. Són molts els estudis que demostren, que una estimulació adequada, és l’eina més eficaç per aconseguir un íntegre desenvolupament personal, en l’àmbit de la intel · ligència, en el de la psicomotricitat i en el de la conducta.

En aquest programa d’Orientació Familiar es prepara els matrimonis joves, que esperen un fill o que recentment ho han tingut, perquè coneguin els principals marcs pedagògics i els hàbits bàsics que els seus fills han d’adquirir. A més també descobreixen que durant la primera infància, amb una afectuosa i coherent educació materna i paterna, es configuren les bases de la felicitat futura.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar del FERT aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del FERT que treballa en col · laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya “.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció al programa. Primers passos
  2. Punts clau per a una educació integral. Els marcs del desenvolupament infantil
  3. L’ambient familiar. El nen i el seu entorn pròxim
  4. Herència i caràcters. El tracte individualitzat i els pares com a model d’amor
  5. La comunicació en el matrimoni. Els primers anys de vida matrimonial
  6. El joc en la vida del nen
  7. Maternal i parvulari. Les relacions amb l’Escola Infantil
  8. Saber exigir a la primera infància|