usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Començar una vida familiar no és fàcil. Els joves matrimonis es troben amb plantejaments conjugals molt dispars i manca de models."

1. El camí familiar
in_COF
1. El camí familiar

Conquerir l’amor matrimonial és cosa de dos, dos que desitgen estimar-se plenament des de les seves diferències i que anhelen construir una vida familiar satisfactòria.

Aquest curs pretén donar als matrimonis joves que comencen una vida familiar, coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal. 

Començar una vida familiar no és fàcil. Els joves matrimonis que avui s’embarquen en una aventura es troben amb plantejaments conjugals molt dispars i amb una notable manca de bons i constructius models.

Aquest curs d’Amor Matrimonial pretén donar a matrimonis molt joves coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal des dels primeos moments.

Conquerir el “Amor” i molt més l’Amor Matrimonial és cosa de dos, per això oferim aquest curs a dones i homes que desitgen estimar-se plenament des dels seus diferències i que anhelen construir una vida familiar satisfactòria, estimant íntegrament.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la Universitat Internacional de Catalunya.

QUADRE TEMÀTIC

  1. El matrimoni.
  2. Dones i homes.
  3. Diàleg conjugal.
  4. La llar bombolla de felicitat.
  5. Conquerir l’amor.


|